Sammenligning ansiktsløftet/dagens utgave hekk

Ansiktsløftet S-klasse øverst (spionbilde), dagens utgave under.

Sammenligning ansiktsløftet/dagens utgave hekk