Samlede resultater

På tross av en kommentar om den uheldige kombinasjonen mellom pølser og skitt, ble vi svært positivt overrasket over hjelpen vi fikk på de fleste bensinstasjonene.

Vi hadde nok ventet oss at det ville bli noe mer trøblete å få hjelp til våre bil-relaterte problemer, enn hva det viste seg å være. Vi kan også konstatere at den kvinnelige og den mannlige bilisten ble møtt med samme grad av hjelpsomhet og service på alle stasjonene.

Kverulerende betjening

Forespørselen om hjelp til å sjekke lufttrykket i dekkene, ble stort sett møtt med velvillighet. Vi fikk hjelp i løpet av få minutter både på Statoil og Hydro Texaco, mens vi måtte vente 6-7 minutter før vi fikk hjelp på Shell. På Esso havnet vi i en diskusjon med vedkommende bak kassen, som mente at vårt problem skyldtes hjulstillingen og ikke lufttrykket i dekkene. Våre ønsker om likevel å sjekke lufttrykket ble avfeid. Vi henvendte oss likevel i verkstedet, og vedkommende der var svært hyggelig og hjalp oss med en gang. Vedkommende var også den som utviste mest kunnskaper om det vi lurte på.

Urovekkende at alle justerte dekktrykket

Vi fant det noe underlig og ikke minst urovekkende at vi på alle bensinstasjonene enten fikk pumpet i luft eller sluppet ut luft. Det var tydelige uoverensstemmelser om hva lufttrykket skal være. Esso var det eneste stedet hvor de ville sjekke hva som stod i bilen vår om lufttrykket. Shell sjekket lufttrykket med en tabell, mens vedkommende på Hydro Texaco sa han tok det på størrelsen på bilen. Alle fylte luft, med unntak av vedkommende på Esso, som tappet av luft av alle dekk.

Det er ingenting å si på hjelpsomheten, men vi må likevel sette et spørsmålstegn ved kunnskapen.

Møkk og pølser

Våre forespørsler om hjelp til å peile bremsevæske og skifte lyspære, ble også møtt med hjelpsomhet - og vi fikk ble hjulpet på alle stasjonene. Hos Esso fikk vi først et foredrag fra vedkommende bak disken om at denne ikke kunne hjelpe oss selv, fordi vedkommende ikke kunne bli møkkete på hendene og etterpå servere pølser - det ville vært dårlig butikk. Men vi blir henvist til mekanikeren på verkstedet, som hjelper til med en gang.

Ingen hadde lyspæren

Vi fikk også hjelp på alle stasjonene til å prøve å skifte lyspære, men ingen av stedene hadde en slik pære som vi skulle ha. Kun Shell beklaget at de ikke hadde lyspæren, men alle utenom Esso henviser oss videre til et sted hvor det er mest sannsynlig at de har denne pæren. Sikringer til bilen derimot, var det ikke noe problem å få tak i.

For å se våre anmerkninger til hver enkelt stasjon, klikk her.