Så stor er diesel-rabatten


Personbil-modeller (under 2.500 kilo tillatt totalvekt) som er typegodkjent etter 1. januar 2001 har CO2-verdiene oppgitt i sine typegodkjenningspapirer. Slike biler vil derfor bli skattlagt etter det nye CO2-regelverket. Engangsavgiften for slike bruktimporterte biler vil være avhengig av 1) den aktuelle modellens CO2-utslipp og 2) bilens alder (bruksfradrag).

Bilmodeller som er typegodkjent før 1. januar 2001 vil vanligvis ikke ha kurante CO2-tall tilknyttet typegodkjenningspapirene. Slike biler (2000-modeller og eldre) vil i stedet utløse slagvolumavgift. Du finner eksempler på dieselrabatter i følgende tabeller:

Dieselrabatten:
2000-modell (7 år)

SlagvolumVolumavgift,
differanse
bensin/diesel
Minus
br.fradrag 55 %
Diesel-rabatt
2,0-liter12 0286 6155 413
2,5-liter22 66112 46410 197
3,0-liter34 21618 81915 397
3,5-liter45 77125 17420 597
4,0-liter57 32631 52925 797
    
Tabellen viser slagvolumrabatten som gis den som velger diesel- fremfor bensinmotor. Andre kolonne fra venstre viser differanse før bruksfradrag, tredje kolonne viser aktuelt bruksfradrag, fjerde kolonne viser reell diesel-rabatt
Alle tall i kroner, Br.fradrag=Bruksfradrag
Dieselrabatten:
1999-modell (8 år)

SlagvolumVolumavgift,
differanse
bensin/diesel
Minus
br.fradrag 59 %
Diesel-rabatt
2,0-liter12 0287 0974 931
2,5-liter22 66113 3709 291
3,0-liter34 21620 18714 029
3,5-liter45 77127 00518 766
4,0-liter57 32633 82223 504
    
Tabellen viser slagvolumrabatten som gis den som velger diesel- fremfor bensinmotor. Andre kolonne fra venstre viser differanse før bruksfradrag, tredje kolonne viser aktuelt bruksfradrag, fjerde kolonne viser reell diesel-rabatt
Alle tall i kroner, Br.fradrag=Bruksfradrag
Dieselrabatten:
1998-modell (9 år)

SlagvolumVolumavgift,
differanse
bensin/diesel
Minus
br.fradrag 63 %
Diesel-rabatt
2,0-liter12 0287 5784 450
2,5-liter22 66114 2768 385
3,0-liter34 21621 55612 660
3,5-liter45 77128 83616 935
4,0-liter57 32636 11521 211
    
Tabellen viser slagvolumrabatten som gis den som velger diesel- fremfor bensinmotor. Andre kolonne fra venstre viser differanse før bruksfradrag, tredje kolonne viser aktuelt bruksfradrag, fjerde kolonne viser reell diesel-rabatt
Alle tall i kroner, Br.fradrag=Bruksfradrag
Dieselrabatten:
1997-modell (10 år)

SlagvolumVolumavgift,
differanse
bensin/diesel
Minus
br.fradrag 67 %
Diesel-rabatt
2,0-liter12 0288 0593 969
2,5-liter22 66115 1837 478
3,0-liter34 21622 92511 291
3,5-liter45 77130 66715 104
4,0-liter57 32638 40818 918
    
Tabellen viser slagvolumrabatten som gis den som velger diesel- fremfor bensinmotor. Andre kolonne fra venstre viser differanse før bruksfradrag, tredje kolonne viser aktuelt bruksfradrag, fjerde kolonne viser reell diesel-rabatt
Alle tall i kroner, Br.fradrag=Bruksfradrag