Så mye koster det å bygge én meter vei

Ville du betalt 230 000 kroner for en meter med vei? Det er hva det faktisk koster. Her finner du oversikten over byggekostnadene.

<B>DYRE METERE:</B> E18 Bommestad-Sky ved Larvik i Vestfold sprenger alle rammer og koster hele 642 000 kroner pr. meter.  Foto: Newswire/PR
DYRE METERE: E18 Bommestad-Sky ved Larvik i Vestfold sprenger alle rammer og koster hele 642 000 kroner pr. meter. Foto: Newswire/PRVis mer

Statens Vegvesen har nå gitt ut tallene for hvor mye det koster å bygge en meter vei her i landet. Meterprisen på vegbygging er ikke entydig, men har et visst spenn.

Tallene som oppgis her er det "normale", men de er ikke dekkende for alle prosjekter. Tallene viser dessuten kun byggekostnader. Det betyr at planleggings- og byggherrekostnader ikke er innberegnet.

- Ofte krever vegbygging store ombygginger og tilpasninger av lokalt veinett. Disse kostnadene er ikke tatt med her. Noen ganger er det også nødvendig med et stort omfang av bruer og tunneler, men heller ikke det er inne i disse enhetsprisene, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet.

Se også vegvesenets nye våpen, som skal lese grunnforholdene før bygging.

«Normale» kostnader til vegutbygging:

2-felts veg: 6,5 m vegbredde: 50 000 – 90 000 kr per meter
2-felts veg: 7,5 m vegbredde: 60 000 – 100 000 kr per meter
2-felts veg: 8,5 m vegbredde: 70 000 – 120 000 kr per meter
2-felts veg: 10,0 m vegbredde: 80 000 – 140 000 kr per meter (forsterket midtoppmerking)
2/3-felts veg m/midtrekkverk: 110 000 – 150 000 kr per meter
4-felts veg, kryss i plan: 120 000 – 170 000 kr per meter (16 m vegbredde)
4-felts veg, planskilte kryss: 140 000 – 230 000 kr per meter (19-22 m vegbredde)

Historisk: Her får du kjøre i 110!

DU BETALER: Alle nye veier blir som regel finansiert med bompenger. Foto: KRISTIN SØRDAL
DU BETALER: Alle nye veier blir som regel finansiert med bompenger. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis merNoen "unormale" prosjekter

- Selv om vi her opererer med et spenn, vil det altså være prosjekter som faller utenfor spennet, forteller Nilsen.

Han viser blant annet til prosjektet E18 Bommestad- Sky ved Larvik i Vestfold. Langs den sju kilometer lange strekningen med planskilte kryss bygges det i tillegg to tunneler og den 570 meter lange Farrisbrua.

- Gjennomsnittlig løpemeterpris for Bommestad-Sky er 642 000 kroner, opplyser Nilsen.

LES OGSÅ: Se opp for landveispiratene!

Et annet eksempel som faller utenfor "normalspennet" i tabellen over er Rv7/Rv13 Hardangerbrua.

- For dette prosjektet er gjennomsnittlig løpemeterpris på rundt 575 000 kroner, sier Gudmund Nilsen.

Nå får flere veier midtrekkverk