Så mange liv kan bli bli spart

Dette sikkerhetsutstyret har størst effekt, ifølge ny rapport.

Bruken av sikkerhetsutstyr kan spare mange liv på norske veier, viser rapport fra TØI.
Bruken av sikkerhetsutstyr kan spare mange liv på norske veier, viser rapport fra TØI.Vis mer

Nye biler er utstyrt med stadig mer sikkerhetsutstyr, men hvor mye gjør dette utstyret egentlig for sjåførene?

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på vegne av Vegdirektoratet gjort beregninger av hvilke førerstøttesystemer som er mest effektive. De har beregnet hvor mange liv som kan bli spart i trafikken hvert år ved hjelp av de forskjellige systemene.

Rapporten fra TØI viser at det er Intelligent fartstilpasning (ISA) som kan gi størst effekt på norske veier.

Kan spare 41 liv i året

TØI har sett nærmere på følgende åtte sikkerhetssystemer, og gjort en beregning av antall sparte liv per år ved anvendelse av de utvalgte førerstøttesystemene:

  • Intelligent fartstilpasning (ISA)
  • Toppfartssperre
  • Alkolås
  • Bilbeltelås
  • Varsling av sovning/trøtthet
  • Programmering av elektronisk nøkkel (”Smartcard”)
  • Adaptiv cruisekontroll/automatisert nedbremsing (ACC)
  • Elektronisk stabilitetskontroll(ESC)

Deres beregninger viser at det mest effektive sikkerhetssystemet er Intelligent fartstilpasning, som kan spare hele 41 liv på norske veier per år.

ISA er ifølge Wikipedia ethvert system som følger med på bilens hastighet og de lokale fartsgrensene, for så å reagere hvis man kjører fortere enn fartsgrensen.

Dette blir gjort enten ved at føreren av bilen får beskjed om at han kjører for fort, eller at kjøretøyet får redusert hastigheten automatisk.

Flere andre sikkerhetssystemer kan bidra til å redusere antallet omkomne i trafikken, ifølge TØI. Dette gjelder ikke minst Adaptiv cruisekontroll, alkolås, elektronisk stabilitetskontroll, varsling av sovning og bilbeltelås, som kan spare henholdsvis 37,5, 34, 30,7, 29,8 og 29,1 liv per år.

Les også: Slurver du med sikkerheten? Denne feilen går igjen


Mindre effektive sikkerhetssystemer

Av de åtte sikkerhetssystemene som TØI har sett nærmere på, er det to som gir langt mindre effekt målt i antall sparte liv per år, nærmere bestemt toppfartssperre og programmering av elektronisk nøkkel.

Disse to kan ifølge rapporten fra TØI være med på å redusere antall trafikkdrepte med 8 og 6,3 personer per år. (I sistnevnte tilfelle har man vurdert effekten av delsystemet nødhjelpsassistanse i Fords MyKey.)

Les også: Bilens alder avgjør når uhellet er ute