<b>STILLER MED LASER:</b> De fleste vet det nok ikke, men når politiet blir bedt om å komme og organisere kontroller, gjør de det som oftest.
STILLER MED LASER: De fleste vet det nok ikke, men når politiet blir bedt om å komme og organisere kontroller, gjør de det som oftest.Vis mer

Så lett mister du lappen!

Ved skolestart må du være ekstremt forsiktig i trafikken. I hovedsak for ikke å skade noen av småtassene, men også for å slippe bøter og å miste sertifikatet.

Nå vrimler det med småtasser på veiene til og fra skolen. Det betyr ekstra utfordringer for de som kjører bil.

Tafikketaten har listet opp følgende om barn i trafikken:

• Barn mangler evne til å være forutseende og se mulige farer i trafikkbildet.
• Barn mangler erfaring til å skille mellom det vesentlige og uvesentlige i trafikkbildet.
• Barns evne til å bedømme riktig og klare seg i trafikken overvurderes av mange foreldre.
• Barn lærer og gjengir regler uten vansker, men forbinder ikke noe konkret med innholdet.
• Barns evne til å behandle informasjon og bedømme situasjoner utvikles gradvis.
• Barn kan være reddere for å bli skitne enn å bli påkjørt.
• Barn forstår ikke det tegnspråket som kjørende etter hvert har utviklet seg imellom.

De er også lave av vekst og løper heller for redde fotballen enn å se etter passerende biler.

Rådyr forglemmelse

Her gjelder det med andre ord å passe seg. For, gjør du ikke det koster det flesk hvis politiet tar deg.

Når fartsgrense er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,
• til og med 5 km/t koster det 600 kroner.
• til og med 10 km/t koster det 1.600 kroner.
• til og med 15 km/t koster det 2.900 kroner.
• til og med 20 km/t koster det 4.200 kroner.
• til og med 25 km/t koster det 6.500 kroner.

Når fartsgrense er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,
• til og med 5 km/t koster det 600 kroner.
• til og med 10 km/t koster det 1.600 kroner.
• til og med 15 km/t koster det 2.600 kroner.
• til og med 20 km/t koster det 3.600 kroner.
• til og med 25 km/t koster det 4.900 kroner.
• til og med 30 km/t koster det 6.500 kroner.
• til og med 35 km/t koster det 7.800 kroner.

Og vips er du fotgjenger

Går det fortere enn dette er det bare å levere inn førerkortet samt å innfinne seg med at bilkjøringen er over for denne gang. Det samme gjelder hvis du når maksimalt antall prikker.

Mer om forenklet forelegg her. (Lenk til Lovdata).

Mer om barn i trafikken finner du her.