UOPPMERKSOMME SJÅFØRER: Påkjørsel bakfra er en viktig årsak til trafikkskader i Norge, viser statistikk fra TRAST. Foto: Colourbox.com
UOPPMERKSOMME SJÅFØRER: Påkjørsel bakfra er en viktig årsak til trafikkskader i Norge, viser statistikk fra TRAST. Foto: Colourbox.comVis mer

Rygging på skadetoppen

Nordmenn slurver i trafikken.

Totalt 144.813 materielle trafikkskader ble meldt inn til forsikringsselskapene i 2010. Av disse skyldtes de aller fleste skadene rygging, nærmere bestemt 25 prosent av tilfellene, viser statistikk fra TRAST.

Ulykkene skyldes sjåfør-tabber

Ukonsentrerte sjåfører

Av de totalt 36.736 ryggeskadene som ble innmeldt for personbiler i fjor, toppet Oslo lista over fylker med størst andel ryggeuhell. I forhold til alder var det aldersgruppen 35-49 år som sto for de aller fleste tilfellene.

Den andre største årsaken til de innmeldte trafikkskadene, er påkjørsel bakfra, som utgjør 21 prosent av skadene, mens påkjørsel av parkert kjøretøy utgjør 20 prosent av skadene i 2010.

- Påkjørsel bakfra skyldes i stor grad for liten avstand til bilen foran, og uoppmerksomhet fra sjåførens side. I stor grad skyldes veldig mange av skadene slurv fra sjåførens side, sier styreleder Tor Inge Soma i Autoriserte Trafikkskoles Landsforbund (ATL).

Han tror noe av grunnen til at trafikkskadestatistikken domineres av slurvefeil , er et hovedfokus på risiko og sikkerhet i trafikkopplæringen.

- For 5-10 år siden ble det fokusert mye mer på opplæring i forhold til rygging og parkering, sier Soma.

Unngå å treffe elgen

Damer er de beste sjåførene

Rygging var den største årsaken til uhell blant begge kjønn, og mens menn sto bak 19.190 av ryggeuhellene, var kvinner skyldig i 11.861 av ryggeskadene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Andelen ryggeskader for begge kjønn er dermed veldig lik, 25 prosent av trafikkskadene for menn skyldtes rygging mens tallet var 29 prosent for trafikkskader der kvinner var involvert.

Tor Inge Soma i ATL mener dette viser at fordommene om at kvinner er dårligere til å rygge og parkere enn menn, ikke stemmer.

- Det er alltid menn som dominerer skadestatistikken, og etter min mening er damer generelt bedre til å kjøre bil, understreker Soma.

At det var flest menn som sto bak de innmeldte skadene, bekrefter statistikken fra TRAST. De sto bak totalt 76.314 innmeldte trafikkskader, mens tallet for kvinnelige sjåfører er 41.227.

Denne ukedagen må bilen berges