Svein E. Moe, Teknisk leder NAF Testetjeneste (t.v.) og Tom Bolstad, Avdelingsdirektør i Forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet (t.h.).
Svein E. Moe, Teknisk leder NAF Testetjeneste (t.v.) og Tom Bolstad, Avdelingsdirektør i Forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet (t.h.).Vis mer

- Rust- og lakkgarantiene må forbedres

NAF og Forbrukerrådet her i landet har gått sammen med tilsvarende organisasjoner i Sverige, Danmark, Finland og Island - og utarbeidet "Nordisk antirustkodeks for personbiler 2000".

Den første og siste antirustkodeksen kom i 1983 - og initiativtakerne den gang var de samme som nå. Kodeksen er ingen lov eller bestemmelse som bilprodusentene eller importørene må følge, men en anbefaling til bransjen og et pressmiddel for at biler skal få bedre motstandsdyktighet mot korrosjon.

Fra seks til ti år

Da den første antirustkodeksen ble presentert i 1983, krevde man minimum seks års garanti mot gjennomrustning og tre års garanti på lakk. Mange fulgte opp de nye kravene, slik at de fleste som ga garantier på midten av 1980-tallet ga 6 år på rust. I dag er det kun et lite fåtall som gir mindre enn 6 års rustgaranti og 3 års lakkgaranti. Det er en god del som nå gir 10 eller 12 års rustgaranti på sine produkter - og Mercedes gir endog livstidsgaranti (30 år) mot gjennomrustning.

- Rust- og lakkgarantiene må forbedres

  1. Nordisk Antirustkodeks 2000

For å lese mer om lakk- og rustgaranti og for å se hva hvert enkelt bilmerke garanterer, gå hit. Hva som tilbys av nybilgaranti hos de forskjellige merkene, kan du lese om her.

Mulig å bli bedre uten å bli dyrere

Problemet med den gamle kodeksen - eller riktigere sagt; resultatene av håndhevelsen av den gamle kodeksen - er at bilene står imot rustangrep i nøyaktig seks år. Etter garantiperiodens utløp er det ganske vanlig at rusten brer seg som ild i tørt gress. Organisasjonene som har utarbeidet den nye antirustkodeksen mener det er bevist at det er fullt mulig å produsere biler som er langt mer motsandsdyktige mot rustangrep enn seks år - og at dette er mulig uten altfor store merkostnader.

Presser på for bedre rustbehandling

Med å sette krav til bilbransjen om å utvide rustgarantien til minst ti år og lakkgarantien til minimum fem år, ønsker organisasjonene bak kodeksen å presse bilprodusentene til å legge om rustbehandlingsprosessen. Det er i dag stor forskjell fra produsent til produsent hvordan de korrosjonsbehandler sine produkter. Du kan lese mer om rustbehandling og forskjeller på galvanisering og forsinking her.

Dette kreves

De nye kravene innebærer minst ti års rustgaranti og fem års lakkgaranti. I tillegg stilles det også krav til ti års garanti mot korrosjonsskader på drivstofftank, bunnpanne, bremserør og hjuloppheng. På eksosanlegg stilles det krav til fem års garanti.

Spør etter kravene hos bilforhandleren

Den nye kodeksen er sendt til alle bilprodusentene i verden, samt til de nordiske bilimportørene og den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC. I tillegg oppfordrer Forbrukerrådet og NAF alle som vurderer nybil, til å spørre etter hvorvidt det aktuelle produktet oppfyller kravene i denne kodeksen eller ikke. Planen er at alle bilimportørene kan bruke dette i sin markedsføring av bilen hvis deres produkter oppfyller alle kravene i kodeksen, og at NAF skal observere og opplyse om hvem som følger denne kodeksen og hvem som ikke gjør det.

Du kan lese mer om hva den nye kodeksen innebærer her.