Reparasjon eller oppbygging

Vi har fått spørsmål fra lesere om hvor grensene går mellom reparasjon og oppbygging. Regelverket er en smule svevende og er under revidering, men noen hovedretningslinjer kan vi redegjøre for.

Reparasjon eller oppbygging
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hvilke avgifter du må betale ved oppbygging av biler, og hvor grensen går mellom oppbygging og reparasjon. Tidligere var det nemlig mulig å bruke rammer med ”gamle” understellnumre, og erstatte resten av bilen med nye deler uten å betale engangsavgift. Dette har nå blitt innskrenket mye, men noen muligheter har du ennå.

Reparasjon eller oppbygging

På Trafikkstasjonene vil du møte flere problemstillinger. Trafikkstasjonene er underlagt Vegdirektoratet, som for flere år siden bestemte følgende: Selv om bilen beholder sitt opprinnelige understellnummer, vil det påløpe en oppbyggingsavgift dersom bygget tolkes som en oppbygging i stedet for en reparasjon.

Denne avgiften fungerer på akkurat samme måte som den velkjente engangsavgiften som påløper alle personbiler som skal registreres i Norge.

Hvis oppbyggingen eller reparasjonen faktisk blir tolket som en reparasjon må du ikke betale oppbyggingsavgift, men det er ikke helt på det rene hvor grensene går. Det er per i dag ikke helt avklart hvor store deler av bilen som kan repareres før det blir tolket som oppbygging, og dermed blir avgiftspliktig. Det er ikke engangsavgift på reparasjoner, og dette vil utgjøre store besparelser hvis du passer på å utføre prosjektet ditt på riktig måte.

Når vi snakker om at du slipper engangsavgiften har det ikke noe med merverdiavgift å gjøre. Den vil fortsatt tikke inn med 24 prosent på alt du kjøper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høring

Det er nå et forslag ute på høring om at hvis 50 prosent av en bil skal repareres, skal det regnes som oppbygging. Noe som fører til at prosjektet blir avgiftspliktig. Et tidligere forslag om at denne grensen skulle ligge på 25 prosent, ble forkastet på et tidlig tidspunkt, både av forsikringsselskaper og verksteder.

Selv om forslaget på 50 prosent skulle bli vedtatt, er det fortsatt være rom for tvil. Du skulle for eksempel kunne ”reparere” bilen flere ganger med ny motor, nytt karosseri og andre større inngrep som hører med i en oppusningsprosess.

Et råd som må følges

Siden det råder tvil om hva som er oppbygging og hva som er reparasjoner, bør du forhøre deg med Tollvesenet og trafikkstasjonen der du bor - før du begynner på store prosjekter. Gjør du ikke det, kan det bli både dyrt og vanskelig hvis du og myndighetene tolker forskriftene på ulik måte.

Les mer på denne lenken

Forskrift om avgift ved registrering av motorvogner som er bygd opp her i landet

Relaterte artikler

Hvordan slippe moms på nye personbiler
Svar på flere spørsmål angående moms på personbiler
Slik blir bilen din sportslig