<strong>BETAL FOR KØ:</strong> Køprising kommer nok snart til en vei nær deg.   Foto: Colourbox.com
BETAL FOR KØ: Køprising kommer nok snart til en vei nær deg. Foto: Colourbox.comVis mer

Regler for køprising klare

Fra oktober kan det bli rushtidavgift i norske byer.

Snart kan det dukke opp køprising eller rushtidavgift på de mest trafikkerte veiene på ditt hjemsted.

Fredag kunne Samferdselsdepartementet annonsere at Vegtrafikklovens nye forskrift om køprising er klar, og blir gjort gjeldene i løpet av oktober.

Bedre lokal luftkvalitet

Målet med Veitrafikkens forskrift §7a er å få ned klimagassutslippene og bedre den lokale luftkvaliteten. Den nye regelen utfyller vegtrafikklovens § 7a med en nærmere regulering av systemet for vegprising/køprising.

Ved å tillate køprising må bilistene betale for å kjøre på enkelte veger på bestemte tidspunkt. På tider av døgnet med mye trafikk, blir prisen dermed høyere enn på tider med mindre trafikk.

– Køprising gir mindre biltrafikk og flere kollektivpassasjerer. I tillegg blir framkommeligheten bedre for kollektivtrafikken og de som må kjøre. Erfaringene fra andre land er svært positive, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Blant annet Transportøkonomisk Institutt (TØI) har tidligere vist til at lignende tiltak har gitt redusert trafikk i byer som Stockholm, Singapore og London. Slike sammenligninger har møtt kritikk fra motstanderne av køprising fordi de mener det ikke er sammenlignbart med norske forhold.

Les også: Uenighet om obligatorisk bombrikke

Skjer lokalt

I praksis betyr den nye forskriften at man kan få køprising eller rushtidavgift i flere norske byer.

Det er kommunene og lokale styresmakter som har ansvaret for den lokale luftkvalitetet - og dermed også for å sette tiltak som køprising ut i livet. Slik skal byene kunne holde luftkvaliteten innenfor Forurensningsforskriftens grenseverdier for hva som er maksimalt tillatt luftforurensning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg til den nye køprisingsforskriften, kunne Statens Vegvesen i dag fortelle at det innføres forbud mot bruk av piggdekk i Sør-Norge i april, fra og med 2012, også som et ledd i å redusere luftforurensning i form av svevestøv.

Første søndag etter påske har tidligere vært grensen for å skifte til ut piggdekkene.

Les også: Vil ha dyrere drivstoff i Norge