Redningspakke stoppet

Den sårt tiltrengte redningspakken til de amerikanske bilprodusentene ble ikke godkjent i Senatet.

Redningspakken til Ford, General Motors (GM) og Chrysler på 14 milliarder dollar ble i natt norsk tid stoppet i Senatet grunnet uenighet mellom demokratene og republikanerne. 60 stemmer var påkrevd for å godkjenne pakken, men man klarte bare å mobilisere 53 for forslaget, hvorav ti var republikanske. 35 var i mot forslaget, og det var altså nok til å stemme ned pakken som er støttet av både Representantens Hus og president Bush.

Vil ikke gå ned i lønn

Mye av uenigheten skyldtes denne gangen en noe uventet strid om lønninger for amerikanske fagorganiserte arbeidere. Republikanerne forutsatte at man var villige til å gå ned på samme nivå som uorganiserte arbeidere hos utenlandske produsenter med fabrikker i USA. Dette ville ikke fagforeningen United Auto Workers gå med på.

Reaksjonene på Senates avgjørelse var selvsagt sterke. GM uttalte raskt at de var dypt skuffet over at man ikke kunne kommer til enighet, til tross for innsats fra begge partier.

Til nyttår?

Av de tre produsentene er det GM og Chrysler som ligger verst an. Begge hevder at de neppe vil ha midler nok til å opprettholde driften særlig lenger enn til rundt nyttår. I hvilken grad dette reflekterer virkeligheten eller er en del av spillet, er ikke lett å si. Dersom det er realiteten, er det særs dramatisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ford vil klare seg en del lenger, men fremholder at også de vil trenge hjelp. Totalt ber de tre produsentene om 34 milliarder dollar for å komme gjennom krisen.

Kan rammer flere

Det er også en sjanse for at nedgangen i bilindustrien vil ramme nettverkene av underleverandører såpass hardt at det vil skade også andre produsenter med produksjon i USA. Flere asiatiske bilprodusenter vil eksempelvis kunne bli rammet gjennom at produksjonen i USA begrenses av mangel på varer fra underleverandører.

Alt håp ikke ute

Til tross for at Senatet nå sa nei, er det fortsatt mulig at de tre produsentene vil få hjelp. President Bush vil kunne bruke av den tidligere annonserte store redningspakken på 700 milliarder dollar for å redde de tre. En annen mulighet ligger i at et mer demokratisk sammensatt Senat neste år vil kunne handle annerledes. Demokratene vil imidlertid havne like i underkant av de 60 påkrevde stemmene, slik at det blir en viss spenning og usikkerhet knyttet til en eventuell ny avstemning også neste år.

Må trolig selge

Uansett er det klart at alle tre produsentene må se på alle mulige løsninger for å omstrukturere selskapene og frigjøre mer midler. Dette igjen styrker sannsynligheten for at eksempelvis Ford-eide Volvo og GM-eide Saab blir solgt. Utfordringen ligger vel først og fremst i å skaffe kjøpere i et markedet som dette.

Kilder: Automotive News, CNN