RDS-systmet gir god informasjon, men også masse hodebry.
RDS-systmet gir god informasjon, men også masse hodebry.Vis mer

RDS: Trafikk, musikk og teknikk

RDS er mer enn trafikkmeldinger på bilradioen. Men systemet brukes ikke til annet enn trafikkmeldinger og frekvensbytter i Norge.

Du har sikkert sett mange forkortelser på nyere bilradioer, man har kanskje lurt på hva de innebærer. Klikk på forkortelsene under, og du finner en kort forklaring på de ulike RDS-funksjonene

...men hva er egentlig RDS?

RDS (Radio Data System) er et system som er basert på at det sendes datasignaler "ved siden av" de analoge radiosignalene på FM-båndet som radioen omformer til tale, musikk og lyd. Datasignalene mottas og bearbeides av en datamaskin i radioen din, og viser denne informasjonen på ulike måter - for eksempel i form av hvilken radiostasjon du lytter til. I overkant av en halv million biler i Norge er utstyrt med RDS-radio.

Det vanligste båndet å sende radiosignaler på, er FM-båndet. FM-båndet gir god dekning, men over et begrenset område. Fjell og daler - som det er mer enn nok av i Norge - sperrer for signaler, og for å skape god dekning i et geografisk område kreves flere sendere for å sende et riksdekkende program.

For å unngå overlapping og synkroniseringsproblemer sendes disse programmen på ulike frekvenser. En RDS-radio kan - ved hjelp av AF-funksjonen velge mellom de ulike frekvensene et program sendes på, og forhåpentlig velger radioen den frekvensen som tilbyr det beste signalet. Denne funksjonen er bare i bruk på de riksdekkende kanalene NRK P1, P2 og P3, samt Radio P4 Hele Norge. Nærradioer er kun tildelt EN frekvens i et begrenset geografisk område, og har dermed ikke behov for AF-funksjonen

Trafikkmeldinger

...er det neste området RDS-systemet er i funksjon i Norge. Når NRK sender ut en trafikkmelding (for det er det bare NRK som gjør), brytes den normale sendingen av, og du får høre en trafikkmelding. Lydkvaliteten er langt dårligere enn det vanlige radiosignalet, siden radioen mottar trafikkmeldingen som et datassignal via RDS-systemet.

Siden det bare er NRK som sender trafikkmeldinger, er du avhengig av å enten høre på et NRK-program, eller å ha valgt NRK før du putter inn en CD eller kassett. I tillegg må TA-funksjonen være aktivisert.

Vanlige feil og spørsmål

Radioen piper!!!
Om det kommer små varselpip fra radioen din - gjerne tiltagende i styrke - er sannsynligvis TA-funksjonen aktivisert, men du lytter til et radioprogram sim IKKE sender trafikkmeldinger (nærradio f.eks). Slå av TA-funksjonen, og pipingen opphører.

Jeg får ikke inn nærradio!
Samme feil som ovenfor. Slå av TA-funksjonen. Enkelte radioer vil heller ikke akseptere at du har aktivisert AF-funksjonen. Når signalet fra en nærradio blir for svakt, vil radioen søke etter alternative frekvenser som ikke finnes, og du mister signalet til du har kommet til et område med bedre dekning. Deaktiver AF-funksjonen.

Jeg mister signalet av og til
I områder med dårlig dekning sliter enkelte radioer tungt for å finne frem til det beste signalet. Når radioen skal sammenligne signalene, hender det at signalet faller helt eller delvis bort, eller det kan falle bort for lange perioder - for eksempel når du kjører inn i en tunell.

Problemet kan skyldes flere forhold. Det er stor forskjell på hvor villige RDS-radioene er til å forsøke de alternative frekvensene signalet sendes på, har du en treg radio kan du miste signalet i lange perioder. Løsning: sjekk først at antennen er riktig montert, og at anlegget har god jording. Hjelper ikke dette, har du rett og slett en dårlig radio. Ta problemet opp med leverandøren.

De fleste RDS-radioer har en LOCAL-funksjon, denne bør være slått av, alternativt skal DX - som er motsatt funksjon - være aktivisert.

Enkelte radioer kan også justeres for søketid og kvalitetsterskler - for eksempel Blaupunkt-radioer. Disse funksjonene krever en viss innsikt å bruke, konferer nøye med bruksanvisningen, eller ta kontakt med forhandleren for å høre hva slags innstillinger de anbefaler.

Radioen skifter mellom NRK's distriktssendinger!
I enkelte områder - særlig på Østlandet - kan du motta sendinger fra NRK Østlandssendingen, NRK Hedmark, NRK Oppland, NRK Buskerud og NRK vestfold og Østfold. Radioen velger den sendingen som har det beste signalet av disse, for den "tror" at du hører på NRK. Her spiller REG-funksjonen en stor rolle - velg den distrikssendingen du vil høre på, og slå på REG-funksjonen. Da holder radioen seg til EN av distriktssendingene.

Jeg får aldri inn en eneste trafikkmelding på min RDS-radio
Aktiviser TA-funksjonen og lytt på NRK. Hører du på NRK P1, vil du til og med få inn trafikkmeldinger selv om du IKKE har en RDS-radio.

Fungerer radioen også i utlandet?
Javisst - og på kontinentet har man tatt i bruk enda flere av RDS-funksjonene. Men radioen oversetter dessverre ikke italienske trafikkmeldinger!

Forklaringer

Traffic Announcement - Trafikk Annonsering - er funksjonen som må aktiviseres dersom du vil høre på trafikkmeldinger fra NRK. Funksjonen er bare aktiv når du lytter til NRK, og bør deaktiviseres når du lytter til nærradio. Skal du lytte på CD eller kasettspiller, må du ha valgt et NRK-program på forhånd dersom du ønsker å få høre trafikkmeldingene.

CT

Clock Time - Klokketid - er en funksjon som forteller deg hvor mye klokka er. RDS-radioen mottar nøyaktig klokketid fra NRK via det digitale signalet, og dette er "offisiell" Norgestid.

PTY

Program TYpe - en funksjon som lar deg velge mellom ulike programtyper. Vil du høre et Jazz-programm kan du velge JAZZ under PTY-funksjonen, og jazzmusikk vil strømme ut av høyttalerene dine...men ikke i Norge, her er funksjonen ikke aktivisert.

LO/LOC/DX

LO - Lokal - en funskjon som forteller radioen din om du helst vil velge å lytte til lokale, og dermed svakere signaler heller enn å lytte til sterkere sendere. I de aller fleste tilfeller får man bedre signal på NRK dersom man velger å slå av LO/LOCAL-funksjonen. Alternativt må du slå på den motasatte funksjone, som er kalt DX.

REG

REG -REGional - er funksjonen som kan skille distriktssendingene fra hverandre. Når radioen mottar et signal fra en radiostasjon, er hver radiostasjon tildelt et navn og et siffer, som forteller radioen din mer om signalet. De siste sifrene forteller om det er et distriktsprogram som sendes. Når REG-funksjonen er avslått, tolkes alle distriktssendinger som det samme NRK-signalet, og radioen vil veksle mellom de ulike sendingene.

Når distriktssendingen er på lufta, må du derfor ha slått på REG-funskjonen. Når det er samsending på NRK, vil du i mange tilfeller få inn et bedre signal dersom REG-funksjonen er avslått.

(Kilde: NRK)