Råkjørerne kjører fortere

Når myndighetene satte opp fartsgrensen fra 90 til 100 kilometer i timen på utvalgte motorveistrekninger var målstetningen at hastighetsforskjellene skulle bli mindre. Det har ikke skjedd.

- Det er ikke overraskende at fartsnivået har økt på motorveistrekningene der hastigheten er satt opp fra 90 til 100 kilometer i timen. Overraskende er det imidlertid at spredningen ikke er endret, sier avdelingsdirektør Finn Harald Amundsen ved transport og trafikksikkerhetskontoret i Vegdirektoratet.

5 prosen over 116 km/t

Spredningen i hastighet mellom de som kjører lovlig og de som har tung høyrefot er nemlig ikke blitt mindre etter at hastigheten ble justert i sommer. Alle grupper har økt farten på veiene der hastigheten ble økt. Målinger viser at gjennomsnittshastigheten har økt med 3 kilometer i timen på veier der hastigheten er satt opp. Videre viser målingene at 15 prosent kjører fortere enn 109 kilometer i timen og fem prosent fortere enn 116 kilometer i timen.

Evalueres

Til sammenlikning har ikke hastigheten økt på de motorveistrekningene som ikke har fått økt fart, men på E6 nordover har hastigheten gått opp med 1,5 kilometer i timen på de strekningene som har 90 kilometer i timen.

Neste sommer skal erfaringene med 100 sone evalueres.