<b>BILFORSIKRING:</b> VW Golf Bluemotion er en av bilmodellene som erkjennes ekstra forsikringsrabatt hos svenske Folksam. Grunnen: Den er miljøvennlig og sikker.
BILFORSIKRING: VW Golf Bluemotion er en av bilmodellene som erkjennes ekstra forsikringsrabatt hos svenske Folksam. Grunnen: Den er miljøvennlig og sikker.Vis mer

Rabatt på bilforsikringen?

Svenskene får 10 prosent ekstrarabatt på bilforsikringen om de har en miljøvennlig og sikker bil.

Det svenske forsikringsselskapet Folksam senker forsikringspremien på en rekke bilmodeller, for å få svenskene til å velge biler som er de beste på sikkerhet og miljø.

Har du den rette motoren i for eksempel en VW Golf, Ford Focus, Honda Jazz eller Toyota Yaris, får du 10 prosent rabatt på forsikringspremien - i Sverige. Per i dag er det et 50-talls modeller av 15 ulike bilmerker som får tilkjent rabatten.

– Er dette noe norske forsikringsselskaper vil vurdere?

– Vi har allerede gitt elbiler 25 prosent rabatt i forhold til vår laveste pris i småbilsegmentet. Nye elbiler fra Mitsubishi, Peugeot, Citroën og Nissan får også meget gode betingelser gjennom 3-årige forsikringsavtaler i Enter, og høyere bonus dersom dette er bil nr 2.

Disse bilene er valgt med bakgrunn i miljø, men også på grunn av at bilene er testet som kollisjonssikre, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen på vegne av Tryg.

– Vi priser bilforsikring etter risiko. Som stort selskap med solid skadestatistikk har vi det beste erfaringsmaterialet å bygge vår prising på. Når vi priser etter risiko innebærer det at biler med god sikkerhet prises lavere enn tilsvarende biler som stiller svakere på dette området, rett og slett fordi de førstnevnte bilene belaster fellesskapet med mindre skader, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har foreløpige ikke planer om å innføre rabatt fordi bilen er miljøvennlig. Samtidig er det viktig å nevne at også motorstørrelsen påvirker prisen. Liten motor betyr lavere pris og biler med lav risiko har lavere pris. Det sammenfaller ofte med biler som er miljøvennlige, sier informasjonssjef Hanne Gudding i Storebrand.

Svenskenes argumenter

Folksam ser det som formålstjenlig også for forsikringsselskapet, om kundene har tryggere og mer miljøvennlige biler:

– Biler som oppfyller Folksams miljø- og sikkerhetskrav leder til færre personskader og har lavere utslipp, samtidig som bileieren får en billigere bil på sikt. Mindre alvorlige ulykker og holdbare biler er naturligvis god butikk også for et forsikringsselskap. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Maria Krafft, trafikkforsker hos Folksam.

Bestselgerne?

VW Golf, Toyota Avensis og Mitsubishi ASX er de mestselgende modellene i Norge hittil i år. Både Golf og Avensis er representert på listen med biler som får tilkjent miljø- og sikkerhetsrabatt på forsikringen i Sverige, men det er avhengig av hvilken motor som sitter under panseret.

Her kan du se hvilke biler som får forsikringsrabatt av Folksam

Miljø uinteressant også for nordmenn

Bakgrunnen for den nye rabatten på bilforsikring er en undersøkelse som Folksam har foretatt blant sine kunder, om hva som styrer svenskenes bilvalg. Ifølge resultatene av undersøkelsen, er driftsøkonomi og innkjøpspris aller viktigst. Deretter følger kollisjons- og trafikksikkerhet på en tredjeplass. Miljøvennlighet kommer helt nede på sjetteplass.

At nordmenn også gir miljøvennlighet det glatte lag, bekreftes i stor grad av en undersøkelse foretatt av Opinion, for Finn.no, i 2010. Der oppgir kun en prosent at miljøvennlighet var det viktigste sist gang de kjøpte bil.

Ifølge den samme undersøkelsen, var prisklasse det viktigste for nordmenn ved valg av bil, fulgt av type bil på andreplass og sikkerhet på tredjeplass.

Dette bekreftes også av en tidligere spørreundersøkelse på DinSidel. Vi spurte DinSide-leserne hvor viktig bilens miljøegenskaper vil være neste gang hun kjøper bil - og her svarer 41 prosent at det er helt uinteressant, mens 30 prosent svarte at det ikke var viktig.

På spørsmålet "hvor viktig vil sikkerhetsegenskapene være neste gang du skal kjøpe bil", svarer 58 prosent av DinSide-leserne at det er viktig, og 34 prosent svarer at det er avgjørende.

Prising av bilforsikring

Det er mange faktorer som har innvirkning på prisen på bilforsikringen din, her vurderer forsikringsselskapene både kjøretøyet og eieren.

– Vi har mange priskriterier som påvirker prisen, men vi kaller det ikke rabatt. For eksempel priser vi ulikt på kjørelengde, bosted, alder på eier og bilmerke/modell/type, forteller informasjonssjef Gudding i Storebrand.

– Bilene plasseres inn i svært mange ulike klasser i både ansvarsforsikring og kaskoforsikring. I denne innplasseringen tas det hensyn til mye av det som Folksam her legger til grunn for rabattgivningen sin. Hvis en bil gir en god beskyttelse for passasjerene i bilen vil dette spille positivt inn i prisingen. Reparasjonsvennlighet spiller også sterkt inn. Det spiller også inn på prisingen om en bilmodell har større ødeleggende egenskaper enn normalt i en situasjon med kollisjon med andre biler. Enkelt sagt så er en bils totale sikkerhetsnivå allerede innbakt i våre prismodeller, forteller Jack Frostad i If.

– I If bruker vi lite "rabatter" – vi tar hensyn til de fleste relevante forhold direkte i prismodellene våre. Alle bilene legges inn i risikoklasser både når det gjelder ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Det innebærer at det i de fleste tilfelle ikke skal være nødvendig for bileieren å besvare en rekke tekniske spørsmål når forsikringen skal kjøpes, fortsetter Frostad.

Ifølge Stigum Olsen gir Tryg rabatt på bilforsikringen for: ingen brukere av bilen under 23 år, klimaanlegg, elektronisk stabilitetsprogram, alarm og søke- og gjenfinningssystem.

Fremtidige rabatter

– Er det andre aspekter som dere vurderer å rabattere på bilforsikringen i fremtiden?

– Vi vurderer å legge inn en ny faktor for type drivstoff, forteller Stigum Olsen i Tryg. På generell basis vil verdien av bilen ha betydning for prisen på forsikringen. Siden norske myndigheter premierer lave utslipp i form av lavere avgifter vil dette avspeiles i prisen (kaskoforsikringen). Miljøbiler selger mest i Norge basert på myndighetens avgiftspolitikk. Jeg antar at utfordringene til å få folk til å velge miljøbiler i Sverige er litt annerledes, siden en ny bil koster 30-40 prosent mindre enn i Norge. Elbil i Norge har vært en suksess i år siden det er store fordeler knyttet til et slikt kjøp. Et land som Sverige ikke kan vise til samme resultater nettopp pga at myndighetene ikke har lagt til rette for like gode insentivordninger for ar folk skal kjøpe denne typen biler, fortsetter Stigum Olsen.

–Når det gjelder tekniske egenskaper ved biler, så ligger vi hele tiden tett på utviklingen og gjør fortløpende vurderinger av risikoeffekt av ulike innretninger og egenskaper knyttet til den enkelte bil, sier informasjonsdirektør Frostad i If.

Heller ikke Storebrand har umiddelbare planer for nye rabatter.

– Vi vurderer jevnlig hvordan vi priser produktene våre. For øyeblikket er det ingen konkrete planer om nye priskriterier, sier Hanne Gudding i Storebrand.