Prosentvis prisfall på tre år gamle motorsykler

Tabellen viser hvor mye 1997 modellene har falt i pris frem til i år.