Prosentvis prisfall på fem år gamle motorsykler

Tabellen viser hvor mye 1995 modellene far falt i pris frem til i år.