Prissjokk på parkering

1. juli blir parkering momspliktig. I praksis betyr det at staten øker parkeringsavgiften med 24 prosent. Dermed må du betale opptil 6.000 kroner mer i avgifter i året.

Prissjokk på parkering

Ole Alfred Haugen (76) har hatt bilen sin i parkeringshuset på Tøyen i Oslo i over 20 år. Frem til 1998 var parkeringsplassen kommunalt drevet, og leieprisen var 320 kroner i måneden. For halvannet år siden overtok det private selskapet Scan Park, og prisen ble umiddelbart økt til 800 kroner. Da Scan Park la på prisen med ytterligere en femtilapp fikk Haugen nok:

- Jeg sa opp leieavtalen og begynte å parkere i gaten, forteller han.

Men etter et innbrudd i bilen og store problemer med å finne ledig parkeringsplass, så han ingen annen mulighet enn å gjenoppta leieforholdet til Scan Park. Når moms på parkering blir innført til sommeren må imidlertid Haugen regne med å betale over 1.000 kroner måneden:

- Jeg blir rett og slett forbannet, sukker Haugen oppgitt, før han låser bilen og går.

Unntak for bilen

Den såkalte Merverdiavgiftsreformen 2001 ble vedtatt av Stortinget rett før jul. I den nye loven heter det at utleie av privat eiendom fortsatt skal være fritatt for moms. Men ingen regel uten unntak: Skal eiendommen brukes til parkeringsvirksomhet skal leien beskattes med 24 prosent i moms. Loven trer i kraft 1. juli i år.

2.500 kroner i måneden

Det er først og fremst befolkningen i de store byene som vil sitte igjen med en avgiftsbelagt svarteper. Det er der parkeringsplassene er dyrest, og følgelig der økningen vil svi mest. Gjennomsnittsbilisten i Oslo betaler i dag 1.150 kroner i måneden i leie av parkeringsplass. Fra 1. juli vil prisen øke med 276 kroner i måneden. I løpet av et år vil dette utgjøre 3.312 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bor du midt i Oslo-gryta betaler du i dag opptil 2.000 kroner måneden for en parkeringsplass. Hvis utleieren velger å sende hele moms-regningen til deg betyr det at det fra sommeren månedelig vil trekkes 2.480 kroner fra kontoen din. På årsbasis vil du dermed få 5.760 kroner mindre å rutte med.

- Urimelig prisøkning

Det er imidlertid lite forbrukeren kan gjøre, bortsett fra å betale regningen med mer eller mindre glede. Hadde det vært andre enn staten som hadde besørget en prisoppgang på 24 prosent kunne derimot saken stilt seg annerledes:

- Dersom en privat utleier øker prisen med 24 prosent uten noen spesiell begrunnelse, vil det kunne anses som en urimelig økning, forteller Jon Lange, jurist i forbrukerrådet. Og urimelig prisøkning er ifølge Lange brudd på Pristiltaksloven.

Parker billig

Parkeringsplasser som ikke er del av såkalt parkeringsvirksomhet, vil imidlertid fortsatt være definert som utleie av fast eiendom, og heller ikke bli belastet med moms. Parkeringsplasser direkte tilknyttet kontorbygg eller boliger vil dermed ikke bli rammet av den nye loven. Heller ikke privatpersoner som leier ut én eller to plasser vil bli rammet. Klarer du å inngå en leieavtale med en privatperson kan det altså være flere tusen kroner å spare.

Relaterte artikler

  • Hvor mye betaler du i bilavgifter?