Presenterer villedende bilpriser

KOMMENTAR: I sammenheng med presentasjonen av de nye CO2-baserte bilavgiftene har Finansdepartementet brukt spesielle regnemetoder - uten å informere spesielt grundig om hvilke regnemetoder som er brukt. Resultatet er at media har blitt villedet - og at media i neste omgang har villedet sitt publikum. - Denne regnemetoden er etablert praksis i Finansdepartementet, parerer avdelingsdirektør Runar Malkenes.

(225x102 pixel - 13216 bytes)
Innhold


Forrige fredag klokken 10.00 ble Regjeringens forslag til statsbusjett for 2007 lagt ut på internett. Samtidig la Kristin Halvorsens departement ut egne temasider vedrørende forslaget til nye bilavgifter. Temasidene omfattet blant annet en liste som viser hvilke utslag de nye CO2-baserte bilavgiftene gir for Norges 20 mest populære biler. DinSide publiserte denne listen umiddelbart, i likhet med andre riksdekkende medier.

Ifølge denne bestselger-listen vil hele 15 av de 20 utvalgte bilene gå ned i pris - flere av dem med mange tusen kroner. En av de store avgiftsvinnerne blir Toyota RAV4 2.2 D4-D, som ifølge Finansdepartementet vil få en avgiftsrabatt på hele 35.410 kroner.

Motstridende resultater

BILLIGERE?: Ifølge Finans-departementets bestselger-liste og kalkulator vil Volkswagen Golf 1.6 bli 502 kroner billigere.
BILLIGERE?: Ifølge Finans-departementets bestselger-liste og kalkulator vil Volkswagen Golf 1.6 bli 502 kroner billigere. Vis mer
DYRERE?: Ifølge alle andre utregninger, inkludert DinSides egen kalkulator, vil Volkswagen Golf 1.6 bli 978 kroner dyrere.
DYRERE?: Ifølge alle andre utregninger, inkludert DinSides egen kalkulator, vil Volkswagen Golf 1.6 bli 978 kroner dyrere. Vis mer


I tillegg publiserte Finansdepartementet en nett-kalkulator. Via denne kan folk selv regne ut de avgiftsmessige konsekvensene for ulike bilmodeller og motoriseringer. DinSide Motor tok umiddelbart i bruk Finansdepartementets kalkulator, i påvente av at vår IT-avdeling skulle utvikle vår egen DinSide-kalkulator.

Da vår egen kalkulator kom på plass, ble vi imidlertid usikre. Det viste seg nemlig at DinSide-kalkulatoren produserte andre resultater enn Finansdepartementets offisielle kalkulator. Resultatene fra vår egen kalkulator stemte heller ikke overens med summene som oppgis i departementets bestselger-liste.

Dyrere, ikke billigere

Toyota RAV4 2.2 D-4D. Får en reell avgiftsrabatt på litt over 32.000 kroner. I Finansdepartementets bestselgerliste oppgis en rabatt på over 35.000 kroner.
Toyota RAV4 2.2 D-4D. Får en reell avgiftsrabatt på litt over 32.000 kroner. I Finansdepartementets bestselgerliste oppgis en rabatt på over 35.000 kroner. Vis mer

Blant annet skriver Finansdepartementet at Volkswagen Golf 1.6 vil få 502 kroner i avgiftsrabatt. Etter å ha lastet ned et vedlagt excel-ark fant vi ut at departementet hadde tatt utgangspunkt i at bilen har 1.208 kilo egenvekt, 1.595 kubikkcentimeter slagvolum, 75 kilowatt effekt og 178 gram CO2-utslipp per kilometer.
Da vi tastet disse tallene inn i vår egen kalkulator ble det imidlertid ikke noen avgiftslettelse. Tvert i mot - DinSide-kalkulatoren viste en avgiftskjerpelse på 978 kroner.

Et like mystisk resultat dukket opp da vi la inn dataene for Toyota RAV4 2.2 D-4D. Ifølge vår egen kalkulator ville denne bilen få en avgiftrabatt på 32.261 kroner - ikke 35.410 kroner som departementet hevdet.

Samtidig viste det seg at de modellene som kom ut med avgiftskjerpelser i departementets liste, endte opp med enda større skjerpelser i vår kalkulator. Ifølge den offisielle listen ville Volvo XC90 2.5 D "slippe unna med" en avgiftsskjerpelse på 19.890 kroner. DinSide-kalkulatoren påsto standhaftig at avgiften ville stige med 25.366 kroner.

Spesielle regnemetoder

Ifølge Finansdepartementets kalkulator slipper BMW X5 4.4i unna med drøye 73.000 kroner i avgiftsskjerpelse. Når man tar utgangspunkt i dagens avgiftssatser viser det seg imidlertid at avgiften stiger med nesten 85.000 kroner.
Ifølge Finansdepartementets kalkulator slipper BMW X5 4.4i unna med drøye 73.000 kroner i avgiftsskjerpelse. Når man tar utgangspunkt i dagens avgiftssatser viser det seg imidlertid at avgiften stiger med nesten 85.000 kroner.

Vis mer


Hvordan kunne dette henge sammen? Jo, det viser seg at Finansdepartementet opererer med andre regnemetoder enn folk flest. Departementet har nemlig ikke sammenlignet dagens avgiftssatser med de nye 2007-satsene. I stedet har de justert dagens satser opp med 1,8 prosent - og deretter sammenlignet dem med 2007-satsene. Denne regnemetoden får følgende konsekvenser:

 • Biler som får avgiftslettelser: Fremstilles som om de begunstiges mer enn det de egentlig gjør. Eksempler: Volkswagen Passat 2.0 TDI blir tilsynelatende nesten 8.000 kroner billigere. I virkeligheten går ikke avgiften ned med mer enn 5.000 kroner. Audi A6 2.7 TDI får tilsynelatende en avgiftslettelse på drøye 61.000 kroner. I virkeligheten er lettelsen begrenset til snaue 57.000 kroner.
 • Biler som får avgiftsskjerpelser: Ser ut som om de straffes mindre enn det de egentlig gjør. Eksempel: Nissan X-Trail 2.2 dCi blir tilsynelatende rundt 8.000 kroner dyrere. I virkeligheten øker avgiften med drøye 11.000 kroner. BMW X5 4.4 får tilsynelatende en avgiftsskjerpelse på drøye 73.000 kroner. I virkeligheten øker avgiftene med snaue 85.000 kroner.
 • Mange misforsto

  Nissan X-Trail 2.2 dCi blir rundt 11.000 kroner dyrere. Med Finans-departementets regnemetode blir den bare 8.000 kroner dyrere.
  Nissan X-Trail 2.2 dCi blir rundt 11.000 kroner dyrere. Med Finans-departementets regnemetode blir den bare 8.000 kroner dyrere. Vis mer


  Denne lite folkelige regnemåten var det imidlertid ikke mange som oppdaget. Tvert i mot, i likhet med Aftenposten, Dagbladet, VG, Dagens Næringsliv og andre riksdekkende medier antok også DinSide at Finansdepartementet hadde sammenlignet dagensavgifter med de nye, CO2-baserte avgiftene. Og slik har også tallene blitt presentert for den norske befolkning.

  Svak innsats

  Men burde ikke DinSide og de andre mediene ha oppdaget den spesielle regnemetoden? Jo, kanskje. Finansdepartementet gjorde imidlertid lite for å gjøre oss oppmerksom på saken. I sammenheng med bestselger-listen, som i løpet av minutter ble lagt ut i de fleste riksdekkende medier, er det overhodet ikke nevnt at dagens avgiftssatser er oppjustert med 1,8 prosent. Mediene som kun forholdt seg til denne siden hadde altså ingen grunn til å anta noe annet enn at dagens avgifts-satser lå til grunn for regnestykkene.

  INGEN INFORMASJON: På denne nettsiden, som presenterer avgiftsendringenes utslag for Norges 20 mest populære biler, informeres det ikke om at dagens avgiftssatser er oppjustert med 1,8 prosent.
  INGEN INFORMASJON: På denne nettsiden, som presenterer avgiftsendringenes utslag for Norges 20 mest populære biler, informeres det ikke om at dagens avgiftssatser er oppjustert med 1,8 prosent. Vis mer


  Når det gjelder kalkulator-siden viser det seg imidlertid - ved nærmere ettersyn - at departementet har gitt et hint. I tilknytning til den offisielle kalkulatoren finner vi nemlig en setning som inneholder følgende ordlyd: "...vil du få se differansen i kroner mellom avgift etter dagens regelverk (justert til 2007-nivå) og det nye regelverket."

  Dermed kan det sikkert hevdes at departementet formelt har sitt på det tørre. De fleste som oppsøkte denne kalkulatoren hadde imidlertid som utgangspunkt at det var de nye satsene som skulle representere 2007-nivå, ikke 2006-satsene. I praksis er Finansdepartementets såkalte "2007-nivå" en kunstig konstruksjon, som aldri vil se dagens lys. Hele poenget er jo at dagens bilavgift-regime - 2006-satsene - skal pensjoneres og erstattes av et nytt, CO2-basert regime - i 2007. Vi antar derfor at de fleste lesere, inkludert DinSide, hoppet raskt forbi denne parentesen.

  Med utgangspunkt i en målsetting om å gi den norske offentligheten best mulig informasjon om hvordan de nye bilavgiftene ville slå ut i kroner og øre, kan det derfor uten videre slås fast at departementet har gjort en svak innsats.

  Burde varslet

  INGEN AUTOMATKASSER: I sin oversikt over Norges 20 mest populære biler valgte Finansdepartementet utelukkende å plukke ut biler med manuell girkasse. En Volkswagen Golf 1.6 med manuell girkasse slipper unna med 978 kroner i skatteskjerpelse. Den som foretrekker automatgirkasse - eller som av helsemessige årsaker er nødt til å velge det - må belage seg på nesten 26.000 kroner i avgiftsskjerpelse.
  INGEN AUTOMATKASSER: I sin oversikt over Norges 20 mest populære biler valgte Finansdepartementet utelukkende å plukke ut biler med manuell girkasse. En Volkswagen Golf 1.6 med manuell girkasse slipper unna med 978 kroner i skatteskjerpelse. Den som foretrekker automatgirkasse - eller som av helsemessige årsaker er nødt til å velge det - må belage seg på nesten 26.000 kroner i avgiftsskjerpelse. Vis mer


  Alle medier vi har kontrollert har - i likhet med oss selv - fremstilt departementets tall som en sammenligning mellom dagens avgiftssatser og de nye avgiftssatsene (se lenker til andre riksmedier nederst i artikkelen). Samtidig må det være lov å anta at det i Finansdepartementet finnes en rekke byråkrater og politikere som aktivt følger med på det som rapporteres i mediene - ikke minst i etterkant av et nylig fremlagt statsbusjett. Følgelig er det naturlig å anta at departementet må ha oppdaget at tallene de hadde lagt ut ble videreformidlet på en misvisende måte.

  En naturlig konsekvens av en slik erkjennelse ville ha vært å ta kontakt med de enkelte redaksjoner - for eksempel DinSide - og informere om at tallene ble brukt galt. Det hadde også vært mulig å sende ut en pressemelding der både medier og offentligheten forøvrig ble informert om at mediene var i ferd med å villede sitt publikum. I tillegg hadde det selvsagt også vært mulig å oppdatere nettsidene med tydelig informasjon om hvilke regnemetoder som faktisk er brukt. Så har imidlertid ikke skjedd. (NB: Etter at denne artikkelen ble publisert har Finansdepartementet lagt inn følgende setning - i fet skrift - på de aktuelle nettsidene: "Vi gjør oppmerkom på at tall er prisjustert til 2007-nivå.")

  Kun manuelle girkasser

  Sett fra et informasjonsperspektiv er det også interessant at departementet i sin bestselger-liste utelukkende har tatt utgangspunkt i biler med manuell girkasse. Dermed kommer det ikke frem at biler med automatgirkasse kommer svært dårlig ut i det nye avgiftssystemet.

  Ingen automatgir-eksempler

  DYRT MED AUTOMAT: Toyota Corolla 1.6 VVTi med manuell girkasse 4.176 kroner i skattelettelse. Med automatkasse blir det i stedet avgiftskjerpelse på nesten 16.000 kroner.
  DYRT MED AUTOMAT: Toyota Corolla 1.6 VVTi med manuell girkasse 4.176 kroner i skattelettelse. Med automatkasse blir det i stedet avgiftskjerpelse på nesten 16.000 kroner. Vis mer


  I departementets tabell går det for eksempel frem at populære Toyota Corolla 1.6 får en avgiftslettelse på 5.652 kroner (i virkeligheten blir avgiftslettelsen 4.176 kroner). Ja, det er riktig at denne bilen blir billigere - men bare med manuell girkasse. Den som foretrekker automatgir, eller av helsemessige årsaker ikke har noe annet valg, må belage seg på en avgiftsskjerpelse på nesten 16.000 kroner.

  Samme fenomen gjør seg gjeldende for flere av modellene i listen, ikke minst når det kommer til Volkswagen Golf 1.6. Departementet opplyser at bilen får en avgiftslettelse på 502 kroner (det korrekte tallet er en skjerpelse på 978 kroner). Det nevnes imidlertid ikke noe sted at samme bil - med automatkasse - får en avgiftsskjerpelse på nesten 26.000 kroner.

  - Faller på sin egen urimelighet

  Runar Malkenes, avdelingsdirektør i Finansdepartementets informasjonsenhet.
  Runar Malkenes, avdelingsdirektør i Finansdepartementets informasjonsenhet. Vis mer  - Våre temabaserte sider bygger på de beregninger som ligger til grunn i forslag til statsbudsjett hvor alle særavgifter er prisjustert for 2007. Dette er regelen, og ikke unntaket. I alle år har ulike regjeringer presentert prisjusterte særavgifter som "uendrede avgifter". Derfor faller det på sin egen urimelighet å påstå at vi prøver å villede publikum med vår oversikt.

  Det opplyser Runar Malkenes, avdelingsdirektør i Finansdepartementets informasjonsenhet, i en skriftlig kommentar.

  - En presentasjon av hvordan dette ville slå ut i 2006 er ikke noe vi har regnet på, fordi dette rett og slett ikke er en aktuell problemstilling for oss. Jeg er heller ikke sikker på at publikum ikke forstår at et budsjettforslag for 2007 også forteller hva avgiften blir nettopp det året. Vi har hele tiden presisert at dette er prisjustert. Men hvis det kan misforståes skal vi selvsagt se om vi kan gjøre dette poenget enda tydeligere. Vi legger betydelig arbeid ned i å gi så god og oppdatert informasjon på vår budsjettportal som mulig. Å føre publikum bak lyset vil selvsagt være meningsløst, skriver Malkenes.

  Malkenes er ikke enig i at departementet burde ha tatt med eksempler på hvilke utslag det nye CO2-baserte avgiftssystemet gir for biler med automatgirkasse.

  - Vi har valgt å presentere prisendringene for de 20 mest solgte variantene, som en ren illustrasjon. For at tabellen skulle bli oversiktelig og sammenlingbar valgte vi å presentere prisendringene for biler med manuelt gir. Dette er eksplisitt og tydelig presisert over tabellen. Alle kan bruke kalkulatoren for å beregne avgiftsendringen for automatgir, understreker Malkenes.

 • Her finner du Finansdepartementes bestselgerliste - sammenlignet med våre egne utregninger.
 • Finansdepartementet: Omtalte nettsider

 • Finansdepartementets bestselger-liste
 • (NB: Siden er nå oppdatert med tydelig informasjon som presiserer at dagens avgiftssatser "er prisjustert til 2007-nivå")

 • Finansdepartementets grunnlags-data
 • Finansdepartementets bilkalkulator
 • (NB: Siden er nå oppdatert med tydelig informasjon som presiserer at dagens avgiftssatser "er prisjustert til 2007-nivå")

  Andre mediers dekning av Finansdepartementets bestselger-liste

 • Aftenposten
 • Dagbladet (listen ligger nederst i artikkelen)
 • Dagens Næringsliv
 • VG (listen ligger nederst i artikkelen)
 • Relaterte DinSide-artikler:

 • Alt om de nye bilavgiftene
 • Straffer de reneste dieselbilene
 • Vil belønne gamle og forurensende dieselbiler
 • Billigere eller dyrere? Prøv vår nye avgiftskalkulator