Pollen skaper lumske veier

At pollen forsurer tilværelsen for astmatikere er ingen nyhet. Men at pollen sannsynligvis er medskyldig i både utforkjøringer og kollisjoner, det var i hvert fall nytt for oss.

Ifølge Statens vegvesen er pollenspredning faktisk en lumsk forplantningsmetode. Den store mengden pollen som spres om våren og forsommeren kan nemlig skape svært glatte veger når lange godværsperioder etterfølges av regn. I godværsperiodene rekker milliarder av pollenkorn å feste seg i asfalten. Det er når store mengder pollen blandes med regnvann at de farlige føreforholdene oppstår.

Som snøføre

Pollenglatte veger er et landsomfattende fenomen, men gjør seg spesielt sterkt gjeldende i byene, fordi pollenet her blander seg med andre forurensingskilder som sot, oljerester og svevestøv. Statens vegvesen har faktisk gjort målinger som viser at våt vårasfalt kan bli like glatt som snødekte vinterveger.

Avstand lønner seg

Det er altså ikke bare om vinteren at du gjør lurt i å holde god avstand og ta det rolig i svingene. Og hvis sommerdekkene dine begynner å bli slitne, er Pollen-problemet nok et argument for å oppsøke dekkforhandleren. Du finner årets pristest av sommerdekk her.

FAKTA:
Friksjon måles i my
Tørr asfalt: ca. 1,0 my
Våt asfalt: ca. 0,6-0,8 my
Pollenglatt våt asfalt: i ekstreme tilfeller ned mot 0,35 my
Tørt snøføre: ca. 0,35 my
Våt is: ca. 0,1 my