Politiet svikter på veiene

Har ikke ressurser til å overvåke de stadig farligere veiene.

Tall fra Utrykningspolitiet og de ulike politidistriktene viser at mens Utrykningspolitiet (UP) stadig tar flere som kjører for fort eller i påvirket tilstand, tar politidistriktene stadig færre.

I 2008 beslagla UP 30 prosent flere førerkort. I tillegg dør stadig flere i trafikken. I 2008 gikk det bort 23 flere menneskeliv enn året før. Frem til august 2008 var dødstallene i trafikken nesten 40 prosent høyere enn året før. Dette tilsvarer 46 flere drepte personer.

Her er Norges dødligste veier

- Ikke nok ressurser

Hovedtillitsvalgt og politibetjent i Seksjon for trafikk og sjøtjeneste, Frank Halse, sier til Aftenposten at årsaken er at mannskaper og midler ikke strekker til.

UP har altså en klar økning av førerkortbeslag til tross for at de har like mange kontroller som før. Politidistriktene har både færre kontroller og færre beslag og anmeldelser. Trenden tyder derfor på at flere kjører ulovlig, men at distriktspolitiet ikke har ressurser til å ta dem.

Strengere prikkbelastning i 2009


Andre oppgaver

I følge tillitsvalgte i politiet som Aftenposten har snakket med, får de som skulle vært ute i trafikken andre oppgaver. De etterforsker saker, har vakthold i retten eller driver ordinært patruljearbeid.

Politiet har de senere årene slitt med ressurser på alle områder, og etterforskningsarbeid har ofte vært særlig utpekt som et av områdene der det er stor mangel. Et stort antall henlagte saker er en av konsekvensene av dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer politi til etterforskning ser nå ut til å betyr mindre politi til trafikken.

- Nullvisjonen (til regjeringen, journ. anm.) snus litt på hodet når betjenter som skal forebygge ulykker isteden må holde vakt ved den isrealske ambassaden, sitte vakt i retten eller etterforske saker inne på kontoret, sier Halse til Aftenposten.

UP-sjef Odd Reidar Humlegård er enig.

- Et liv i trafikken er like mye verdt som et liv andre steder. Når dødstallene stiger, er det jo politiets oppgave å verne om liv og helse, sier Humlegård.

Det er satt et mål om at politidistriktene skal ha 900.000 kontroller hvert år. I fjor hadde politiet bare 733.682 kontroller, altså over 166.000 mindre kontroller enn målsetningen tilsier.

Kvinner er best sjåfører

- Viktig med synlig politi

Trygg Trafikk mener det er viktig at politiet er synlig, slik at bilistene opplever det som en reell mulighet for at de kan bli tatt. Dette mener de er grunnleggende viktig for at ulykkesstatistikken skal gå ned.

Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, sier til Aftenposten at betydningen av kontroller er stor.

Allikevel håper hun at økningen av førerkortbeslag hos UP kompenserer for nedgangen hos politiet.

- Det er synd hvis vår økning kvitteres ut med en nedgang i politidistriktene, svarer UP-sjef Humlegård på dette.

Politiet i 327 km/t