<strong>KUTTER:</strong> Trondheim får slippe til piggdekk-bilistene uten avgift, men gleden kan bli kortvarig for deg som kjører med pigg. Foto: PER ERVLAND
KUTTER: Trondheim får slippe til piggdekk-bilistene uten avgift, men gleden kan bli kortvarig for deg som kjører med pigg. Foto: PER ERVLANDVis mer

Piggdekkavgiften kuttes i Trondheim

Men går andelen piggdekk opp, risikerer trønderne at tiltaket blir kortvarig.

Vi har tidligere kommet frem til at det ikke finnes enkle svar på hva som er best av piggdekk og piggfrie vinterdekk. Og mens 54 prosent av leserne i DinSides pigg vs piggfri-artikkel mener piggdekkavgift i byene er helt håpløst, så mener Statens vegvesen at det er en klar sammenheng mellom piggdekkavgifter og redusert bruk av piggdekk.

Trondheim kutter

I september vedtok Trondheims bystyre å avvikle piggdekkavgiften. Ordningen ble første gang innført høsten 2001, og hensikten var å få opp bruken av piggfrie vinterdekk. Dette tiltaket vurderes som et av de aller viktigste for å redusere nivået av svevestøv vinterstid. Det uttalte målet var å få 80 prosent av trafikken over på piggfrie vinterdekk. Nå mener kommunen denne målsettingen er nådd.

Din mening:

Bør piggdekkavgiften også kuttes ut i Oslo og Bergen? (Avsluttet)
Ja, dette er forskjellsbehandling(60%) 394
Ja, dersom forurensningsproblemene og piggdekkandelen er tilstrekkelig redusert(27%) 175
Nei, den bør heller innføres flere steder(14%) 90
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Kommunen var imidlertid avhengig av gjennomslag for vedtaket hos Vegdirektoratet, som sitter med myndighet til å endre på forskriften.

- Vi legger ikke skjul på at vi har vært i tvil om det er riktig å avvikle piggdekkordningen nå. Erfaringene fra andre byer viser en økning av piggdekkbruk ved avvikling av gebyrordninger. Vi konstaterer at kommunen arbeider målrettet og aktivt for miljøforbedringer. Vi ønsker å understøtte og bidra til å styrke dette arbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan bli kortvarig

I 2007 bestemte Statens vegvesen Vegdirektoratat at Bergen kommune ikke fikk fjerne piggdekkavgiften, med begrunnelse i kravene i Forurensningsloven for lokal luftkvalitet. Avgiften finnes fortsatt i Bergen og Oslo. Avgiftskuttet for bilister som kjører med piggdekk i Trondheim, kan også bli kortvarig om forurensning og piggdekkandel øker.

- Dersom målinger av svevestøv for den kommende vinteren viser overskridelser av grenseverdiene og tellinger viser at piggdekkandelen øker, skal piggdekkordningen opp til ny behandling før sommeren 2011, sier vegdirektøren.

Som et ledd i å holde piggfriandelen oppe, har Trondheim kommune innført en panteordning på piggdekk. Bystyret har vedtatt å videreføre ordningen fram til nyttår. Det betyr at du får inntil 1.200 kroner i pant for dine gamle piggdekk hvis du bytter til piggfrie dekk.