Piggdekk-bruk avgiftsbelegges

Velger du å fortsatt kjøre med piggdekk i Oslo må du betale en avgift til kommunen. Ordningen fungerer ved at du kjøper en oblat som du fester på innsiden av frontruten.

En årsoblat koster deg 1.000 kroner, mens en månedsoblat koster 350 kroner. En dagsoblat for de som bare skal innom byen blir også tilgjengelig til 35 kroner. Tunge kjøretøy (over 3,5 tonn) må betale dobbel takst.

Slik kreves avgiften inn

Oblatene vil være i salg fra 1. november og kan kjøpes på postkontorene i Oslo og sentrale deler av Østlandet. I tillegg kan man få kjøpt oblatene på særskilte automater som vil bli satt opp på bensinstasjoner og rasteplasser i nærheten av bygrensen. Det vil også bli opprettet en teletorgtjeneste hvor du kan bruke mobiltelefonen til å betale dagsavgiften. Avgiften vil da bli belastet telefonregningen. Telefonnummeret til denne tjenesten vil bli offentliggjort gjennom annonsekampanjer i oktober.

Bot venter dersom du ikke betaler

Dersom du blir stoppet og ikke kan fremvise oblat, eller har registrert deg på teletorgtjenesten vanker det bøter. Staffegebyret er satt til 500 kroner.

Politiet, trafikktilsynets folk og trafikkbetjentene har kontrollmyndighet.