Periodisk kjøretøykontroll:Store prisforskjeller

Skal bilen din inn til periodisk kjøretøykontroll, gjør du klokt i å sjekke prisene flere steder før du ruller inn på en kontrollstasjon. Konkurransetilsynet sin prisundersøkelse viser at prisforskjellene kan være store; verst er det i Oslo, hvor differansen mellom billigste og dyreste lyder på 749 kroner.

Konkurransetilsynet har sjekket prisene hos til sammen 501 verksteder i 102 kommuner, i månedsskifte februar/mars i år. Den største differansen mellom billigste og dyreste sted å foreta EU-kontroll på , finner vi altså i Oslo.

Etter å ha undersøkt med 21 verksteder i Oslo fylke, fant Konkurransetilsynet at rimeligste verksted tar 395 kroner for en EU-kontroll, mens dyreste verksted skal ha 1.144 kroner for å gjøre samme jobben. Dette priseksemplet gjelder for nyere bensin- og dieselbiler.

Periodisk kjøretøykontroll:
Store prisforskjeller

  1. Fylkesvis oversikt

Eldre eller nyere bil

Prisene for periodisk kjøretøykontroll varierer noe ut fra hvilken bil du har, det skilles mellom eldre og nyere bensinbiler, og eldre og nyere dieselbiler. Disse prisdifferansene kommer av at det varierer hvilke kontroller som er nødvendige, alt etter hvor gammel bilen er. Teknisk kontroll og avgasskontroll skal gjennomføres på de fleste biler, og i tillegg skal biler som er registrert etter 01.10.1992 gjennomgå en støykontroll.

Noen verksteder opererer med separate priser for disse delene av kontrollen, så vær påpasselig med at du får dette regnet inn i prisen når du forhører deg om kostnader ved periodisk kjøretøykontroll.

Billigst i Vest-Agder

På landsbasis er forskjellene mellom billigste og dyreste kontroll enda større enn den vi finner i Oslo fylke. Billigste verksted i Norge finner vi i Vest-Agder, hvor de tar 245 kroner for kontrollen uansett alder på bil. Dyreste verksted skal ha 1.144 kroner for kontroll av nyere diesel -og bensinbiler, i dette tilfellet er verkstedet i Oslo.

Omtrent halvparten av verkstedene i undersøkelsen holder seg til samme pris som det Trafikkstasjonene tar. Trafikkstasjonenes pris er fastsatt av Vegdirektoratet, og er de samme i hele landet. For en nyere bensinbil vil dette si 490 kroner, og for en nyere dieselbil 580 kroner. I følge Konkurransetilsynet sin undersøkelse, kan du i midlertid få et rimeligere tilbud i de fleste kommuner. Her kan du se hva som er billigste og hva som er dyreste pris i ditt fylke, av de 501 verkstedene som undersøkelsen omfatter.

Hundrevis å spare

Nøyaktig hvilket verksted som er billigst og hvilket som er dyrest på periodisk kjøretøykontroll, vil ikke offentliggjøres av Konkurransetilsynet, fordi undersøkelsen ikke omfatter samtlige verksteder som tilbyr kontrollen.

Periodisk kjøretøykontroll:
Store prisforskjeller

  1. Fylkesvis oversikt

Men som det er tydelig bekreftet av undersøkelsen, kan du spare hundrevis av kroner på å ta noen telefoner og forhøre deg om flere priser. Du kan også kontakte Konkurransetilsynet, og hvis det er mer enn to verksteder i din kommune, vil du få vite hvilke som er dyrest og hvilke som er billigst i din kommune.