Pensum for Båtførerprøven

Pensum til Båtførerprøven består av tre hovedelementer: Sjømannskap, lover og regler, og navigasjon og kartlesing. Nedenfor har vi listet opp hva du må kunne innen de tre hovedbolkene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1. Sjømannskap m.v.

Kandidaten skal ha kunnskap om:

a. egnet sikkerhetsutrustning i fritidsbåter og riktig bruk av det
b. at forskjellige båttyper kan ha forskjellig bruksområde
c. betydningen av å ikke overbelaste båten
d. betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke
e. betydningen av godt vedlikehold av båt, motor, rigg og utstyr
f. regler for sikker og forsvarlig fortøying, samt arrangement av dregg
g. brannfare, brannårsaker, brannslukking og forholdsregler for å forhindre brann
h. skikk og bruk, egen atferds betydning for andres sikkerhet og trivsel
i. viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy
j. bruk av mobiltelefon og VHF på sjøen
k. assistanse og slep
l. nødsituasjoner; drivanker, forholdsregler, bruk av nødsignaler, varsling, redningstjenesten mv.
m. livredning
n. flaggreglene
o. ansvarsforhold og forsikringsmuligheter

2. Lover og regler

Kandidaten skal ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om:

a. regler for styring og seilas
b. lanterner og signalfigurer
c. manøvrering under nedsatt sikt
d. lyd- og lydsignaler
e. nødsignaler
f. regler for norske farvann

Kandidaten skal ha kunnskap om:

g. de viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for fritidsbåter

3. Navigasjon og kartlesing

Kandidaten skal ha kunnskap om:

a. de viktigste sjømerkene, hvordan de er merket av på kartet og hvordan man skal navigere i forhold til dem
b. kartets oppbygging og symbolbruk
c. kompassets funksjonsmåte
d. hva som forårsaker deviasjon og misvisning, og hvordan man tar hensyn til det
e. at ulike fyr har ulike lyskarakterer, og forstå hvordan karakterene som er gitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av fargede sektorer
f. elektroniske hjelpemidlers muligheter og begrensninger
Kandidaten skal gjennom praktiske beregninger vise at han/hun:
g. kan finne retninger ved hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen med kompasset
h. kan bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overrettlinjer
i. kan bestemme posisjonen ved krysspeiling
j. kan beregne hastighet og seilt distanse

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilde: Sjøfartsdirektoratet