Dette er hva du trenger for å skifte olje og oljefilter: nytt filter, frisk olje og en oljefiltertang.
Dette er hva du trenger for å skifte olje og oljefilter: nytt filter, frisk olje og en oljefiltertang.Vis mer

Peil inn oljeskift

Dører skriker etter smøring når hengslene er tørre. Bilen din vil også gi lyd fra seg når smøring er mangelvare, men hvis du venter så lenge, har det allerede skjedd ubotelig skade. Sjekk oljenivået i motoren når du fyller bensin, og skift den to ganger i året.

Hvis motoroljen ikke skiftes når den er moden for det, vil det snart oppstå slitasje og motorproblemer. Dessuten vil du få økt bensin- og oljeforbruk fordi en slitt motor behøver mer krefter for at den skal kunne yte det samme som en god motor.

Oljens oppgaver

Oljens oppgaver er mange. Allerede fra du setter nøkkelen i tenninga for å starte motoren, vil du kjenne om oljen gjør jobben sin. Den gjør bilen lettstartet i kaldt vær. Men dens viktigste oppgave er å smøre mellom de bevegelige delene i motoren, og dermed forhindre slitasje.

På sin reise mellom hestekreftene plukker oljen dessuten med seg de fremmedlegemer som måtte finnes, og forhindrer at for eksempel veistøv blir liggende og tære på vitale deler.

Peil oljen jevnlig

Du vil altså tjene på å sjekke oljen ofte. Ikke vent til varsellampen på dashbordet blir sint og tennes, men sjekk gjerne at det er nok olje annenhver gang du fyller bensin. Og i alle fall bør du opp med peilepinnen før du setter av gårde på langtur.

Da kan du sjekke om oljenivået er tilfredsstillende, og du får undersøkt om det er tid for oljeskift. Ser du små klumper og skitt i den, så må den erstattes. Oljen kan fort bli svart – det betyr bare at oljen gjør jobben sin og fjerner uønskede partikler og holder disse partiklene flytende i oljen. Sort olje er i seg selv ikke et urovekkende tegn.

Du bør peile oljen annenhver gang du fyller bensin.
Du bør peile oljen annenhver gang du fyller bensin. Vis mer

Utskiftning

Oljen når et punkt hvor den ikke lenger kan yte den samme beskyttelse mot støv og skitt. Bilens instruksjonsbok gir deg en antydning om hvor ofte du bør tømme ut gammelt og helle på nytt. Men du bør ikke lese dette som en lov. Intervallene oppgitt i instruksjonsboken er regnet ut med hensyn til en viss kjørelengde og ideelle kjøreforhold. I Norge har vi sjelden såpass ideelle kjøreforhold som utregningene er basert på. Derfor kan det oppgitte intervallet med fordel halveres. Vanlige bilister med en kjørestrekning på 12-15 000 kilometer i året bør skifte olje to ganger i året.

Filtrerer skitt

Annenhver gang du skifter motorolje, bør du også skifte oljefilter. Oljefilteret holder på skitt og andre partikler som oljen transporterer. Jo mer forurensning filteret kan absorbere, dess bedre beskyttes motoren mot slitasje. Men det er grenser for hvor mye et stakkars filter kan holde på. Hvis filteret ikke skiftes, vil opphopingene av partikler til slutt forsinke oljeflyten. De bevegelige delene i motoren vil da ikke få oljeforsyningene de må ha, og blir dermed utsatt for slitasje. Filteret må skiftes før det har gått så langt.

Du trenger en oljefiltertang for å løsne og skru på plass oljefilteret.
Du trenger en oljefiltertang for å løsne og skru på plass oljefilteret. Vis mer

Dette trenger du

Oljepeiling:
Tørkepapir eller lignende
Olje ved behov
Olje- og filterskift:
Olje
Eventuelt en trakt
Tom bøtte eller lignende
Oljefiltertang eller –nøkkel
Skiftnøkkel

Tips under panseret

* Noen hevder at det er best å skifte oljen mens den er varm(rett etter en kjøretur), mens andre hevder at det ikke har noen betydning. Oljen renner fortere når den er varm, men du må være svært forsiktig så du ikke brenner deg.

* Hvis du skifter oljen mens den er kald, vil du få tømt oljekammeret bedre enn hvis du gjør det mens oljen er varm.

* Unngå unødvendig hudkontakt med oljen. Vask av deg eventuelt oljesøl med en gang. Oljen inneholder stoffer som kan være kreftfremkallende hvis du utsettes for det over lengere tid.

* Ikke tøm den gamle oljen på bakken eller i søpla. Den inneholder bly, og kan forurense grunnvannet. På bensinstasjoner finnes egne dunker for spesialavfall.

* Når du skal sette på nytt filter, bør du smøre et tynt lag med olje på gummilisten som skal settes mot motoren. Dette gjør at det blir helt tett mellom filteret og motoren.

* Før du setter på det nye oljefilteret bør du helle litt olje inn i åpningen i midten på filteret. Hvis du ikke gjør dette, vil det ta lengere tid å få startet motoren igjen. Dette skjer fordi det tar tid for oljen å fraktes gjennom filteret og inn i motoren. Vanligvis ligger det olje i filteret, veien inn til motoren er kort, og oppstartning går dermed raskt.