Pass opp, du har feilvisning

Misvisning på fartsmåleren har eksistert siden bilen ble oppfunnet for over 100 år siden. Og det verste av alt; det er ingen grunn til at den skal være der.

Enkelte biler har en misvisning på 11 prosent. Det betyr at du kjører i 89 kilometer i timen, selv om fartsmåleren viser 100 kilometer i timen.

- Misvisning på speedometret fører til at enkelte ikke holder hastighetsgrensene, og at vi får farlige forbikjøringer, sier Politioverbetjent Ole Høiby i Utrykningspolitiet.

Med viten og vilje

Egentlig er det ikke noen grunn til at fartsmålere ikke skal vise riktig hastighet.

- Det er ikke noe problem å justere speedometrene slik at hastigheten blir korrekt, sier Arne Frogner som er verksmester hos Norsk Speedometer Service i Oslo.

For misvisningen på speedometre er lagt inn med vilje, for at man skal ha litt å gå på vis-à-vis fartskontroller. Derfor viser alle biler en hastighet som er høyere enn hva den reelt sett er.

UP: - Ingen feilvisning

Litt feilvisning kan være godt å ha, men dersom du til stadighet har kø bak deg - trass i at du holder fartsgrensen - eller de elektroniske fartsmålerne som er plassert langs veien viser mindre hastighet enn hva fartsmåleren i bilen din viser, bør du justere fartsmåleren. Ikke bare bidrar du til bedre flyt i trafikken, men du kan også være mer sikker på at hastigheten din er reell.

Og beskjeden fra UP er klar:
- Vi ønsker oss ikke noe avvik i det hele tatt. Jo mer nøyaktig speedometer - jo bedre, sier politioverbetjent Høiby.

Artikkelen fortsetter under annonsen