Parkeringsgebyr og kontrollavgift er ikke det samme

Loven skiller mellom offentlige og private parkeringsplasser. Et nytt forslag om felles lovverk kan komme snart.

Ikke alle yrkesgrupper er like populære. Blant de mindre populære finner vi parkeringsvakter. Det skyldes selvsagt at deres jobb er å ilegge bilisten et gebyr som svir, for å ha parkert i strid med gjeldende reglement.

Men hvor mye kan de la boten svi?

Hvordan er egentlig reglene?

Et lite søk på lovdata.no gir informasjon om hvilken lov som regulerer offentlige parkeringsplasser. Det er grei lesning, svart på hvitt står det under § 14. Gebyr; gebyret er 500 kroner. Men så enkel er ikke parkeringsverdenen.

Norpark, herunder parkeringsklagenemnda (instansen hvor mange, men ikke alle private parkeringsselskap er medlem), har laget et sett standardvilkår. Disse er alle medlemmene forpliktet å følge.

Snart kan det komme felles regler for private og offentlig aktører i parkeringsselskaper. Foto: Per Ervland
Snart kan det komme felles regler for private og offentlig aktører i parkeringsselskaper. Foto: Per Ervland Vis mer
Synes du parkeringsbøtene er for høye? (Avsluttet)
Ja(85%)
Vet ikke, jeg bryter ikke reglene.(8%)
Nei(7%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Mange private aktører er tilknyttet standardvilkår og parkeringsklagenemnd, skriver Eivind N. Andersen, seniorrådgiver i samferdselsdepartementet, til DinSide.

Reglene om fastsetting av kontrollavgift står også her skrevet svart på hvitt – uten at man blir så mye klokere av den grunn. Under punkt 5 i standardvilkår står det:

"Kontrollavgiften bør ikke overstige størrelsen på parkeringsgebyret etter forskrift
om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr".


Altså de 500 kronene som skrevet ovenfor. Problemet er da hvilken tolkning som gjelder. Hva menes med bør? Vi vet jo at mange opplever å få høyere bøter enn dette.

Svaret får vi fra saksbehandler André Jansen i parkeringsklagenemnda.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskjell på bør-regel og skal-regel

- Som De forstår er dette en bør-regel og ikke en skal-regel. Nemnda er orientert om at noen selskaper opererer med høyere avgifter enn kr. 500,- og har tatt dette til etterretning.

Videre skriver Jansen i en e-post til DinSide;

- I en tidligere prinsippavgjørelse var klager ilagt en kontrollavgift på 700 kroner, og fikk ikke medhold. Klager anførte at avgiften var uforholdsmessig høy. Nemnda vurderte da standardvilkårenes pkt. 5.1 som lyder: "Eventuelle sanksjoner ved brudd på parkeringsvilkårene skal stå i et rimelig forhold til bruddets art".

Altså mente mottager av kontrollavvgift at 40 prosent påslag, jfr § 14. Gebyr, var uforholdsmessig høyt, mens parkeringsklagenemnda var av en annen oppfatning.

- Nemnda la da til grunn at de vil være tilbakeholdne med å regulere størrelsen på kontrollavgifter.

Klager på beløp vinner ikke frem

Dermed ble kontrollavgiften på 700 kroner opprettholdt, men selskapene fikk en pekefinger rettet mot seg fra parkeringsklagenemnda, som mente at parkeringsselskapene skulle vurdere avgiftens størrelse utifra dette punktet:

"Eventuelle sanksjoner ved brudd på parkeringsvilkårene skal stå i rimelig forhold til bruddets art. Det skal alltid klart opplyses om hvilke sanksjonsmidler fører av
motorvognen kan risikere ved brudd på parkeringsreglene"

- Klager som gjelder beløpet på kontrollavgiften vinner derfor ikke frem hos oss, skriver Janson videre.

710 kroner, sa du?


Etter at parkeringsklagenemnda ble gjort oppmerksom på at det for de private parkeingsselskapene er visse kostnader forbundet med å være medlem hos parkeingsklagenemnda, har nemnda godkjent at avgiften er høynet fra 700 kroner til 710 kroner. Dette for å dekke kostnadene til det private parkeringsselskapet.

Dermed blir boten 210 kroner dyrere enn det som er satt som et slags tak i lovverket. Og selv om du synes at 710 kroner er mer enn dyrt nok, kan boten bli enda dyrere.

- Selskaper som ikke er medlem av Norpark og således ikke er tilsluttet parkeringsklagenemnda, kan ilegge beløp høyere enn 710 kroner, ettersom dette ikke er lovregulert, skriver Janson til DinSide.

Så lenge loven tillater å ta seg godt betalt når bilisten bryter parkeringsreglene, som gjelder ved den enkelte parkeringsplass, vet parkeringsselskapene å ta betalt.

- Ved å hensette kjøretøyet på parkeringsområdet aksepteres de skiltede vilkårene, og det inngås en avtale mellom fører og parkeringsselskapet, avslutter Jansen.

Beløpet på kontrollavgiften er en del av denne avtalen. Dette er klart akseptert av domstolene som en gyldig avtaleinngåelse (jfr avtaleloven).

Les også: Snøen gjør feilparkering lettere

Les også: Klagearkivet