Påkjørseltesten: Forklaring

Påkjørseltesten: Forklaring

I tillegg til front- og sidekollisjonstestene gjennomfører Euro NCAP en uavhengig påkjørselstest, der målet er å finne ut av slags skader bilene påfører barn og voksne under en påkjørsel i 40 kilometer i timen. Maksimal oppnåelig poengsum er 36 poeng (4 stjerner), laveste poengsum er 0 poeng.

  • 1 - 9 poeng = 1 stjerne
  • 10 - 18 poeng = 2 stjerner
  • 19 - 27 poeng = 3 stjerner
  • 28 - 36poeng = 4 stjerner