Påbudt med Fido-belte?

En av Motors lesere fikk seg nylig en overraskelse - og nesten bot - for ikke å ha sikret hunden med sele eller bur i bilen. Men er det egentlig påbudt å sikre dyr i bil, slik det er for eierne å bruke bilbeltet? Les hva reglene krever og ekspertene sier.

- Roger bruker alltid bur i bil, opplyser tilfeldig hundeeier Inger Malene Glette fra Asker til DinSide Motor.
- Roger bruker alltid bur i bil, opplyser tilfeldig hundeeier Inger Malene Glette fra Asker til DinSide Motor. Vis mer

Følgende skrev en av DinSide motors lesere og hundeeiere (ikke på bildet) til redaksjonen nylig, etter at en venninne, også med hund, hadde blitt stoppet i politikontroll:
”Hei! Kan dere skrive litt om å ta med seg hund i bil? Jeg ble nylig "tatt på senga" selv, da det viser seg at man risikerer bot når hunden ikke er forsvarlig tatt vare på under kjøring. Det skal visst være i bur eller med hundesele/bilbelte. Det er logisk at dyr bør være i bur i bil, men tror mange hundeeiere ikke er klar over at det er like påbudt som for personer å være sikret med bilbelte i bil”.

Påbud og påbud

- Foreldrene mine har alltid hatt hund, så det er helt naturlig for meg å bruke bur. På lengre turer fester jeg buret med setebeltene, sier Inger Malene.
- Foreldrene mine har alltid hatt hund, så det er helt naturlig for meg å bruke bur. På lengre turer fester jeg buret med setebeltene, sier Inger Malene. Vis mer


”Hmm”, tenkte redaksjonen. ”Det var ikke vi klar over heller”, og begynte å lete i relevant regelverk, som trafikkreglene, Vegtrafikkloven og alle tenkelige tilhørende forskrifter. Uten å finne noe.
- Nei, noe påbud om sikring av dyr i bilen kjenner jeg ikke til, sier vår kontakt ved Trafikkorpset i Oslo, en etat som selv ofte transporterer hund i bil.
- Det nærmeste jeg kommer er Vegtrafikklovens paragraf 23 ”føreren skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet”. Men her snakker vi om skjønn. Og alle skjønner at det ikke er lurt å ha en ambolt i hattehyllen, ei heller en hund løs i baksetet. Å bøtelegge noen for det kan synes drøyt. En annen ting kan være hva man kommer fram til ved granskingen etter en eventuell ulykke.

Dyrebeskyttelsen da?

- Hund i bil kan være en distraksjon fra trafikken. Men at det skal bli påbudt å bruke bur? Nei, det ansvaret synes jeg folk bør ta selv.
- Hund i bil kan være en distraksjon fra trafikken. Men at det skal bli påbudt å bruke bur? Nei, det ansvaret synes jeg folk bør ta selv. Vis mer


- Nei, dette kjenner jeg ikke til, sier juridisk rådgiver Jannicke Gram i Dyrebeskyttelsen. Så det må jeg komme tilbake til deg på. Men har du prøvd Mattilsynet?
Jaha, det viser seg at mattilsynet har faktisk har utferdiget forskrifter som blant annet heter ”dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr”. Men den handler bare om smitte mellom dyr, og funker ikke til formålet. Ei heller ”Forskrift om transport av levende dyr”, for den sier spesifikt at den ikke gjelder ”transport av selskapsdyr som ledsages av eieren på en privat reise”.
- Hei igjen, det er fra Dyrebeskyttelsen, sier Gram når hun ringer tilbake. Vi har ikke funnet lover eller regler som spesifikt gjelder hund eller dyr i privatbil. Men generelt skulle vi gjerne sett at det fantes. Vi anbefaler at dyret er sikret, både for å unngå forstyrrelse under kjøringen, for passasjerens sikkerhet, og selvsagt også for dyrets sikkerhet.

Kreativ jurist må til…

- Med Roger er ikke bur noe problem uansett. Det er nesten vanskeligere å få ham ut av buret enn inn.
- Med Roger er ikke bur noe problem uansett. Det er nesten vanskeligere å få ham ut av buret enn inn. Vis mer


Hun får støtte av Lasse Haslie, som er sjef for kjøreskoleorganisasjonen Trafikkforum.
- Hehe. Det krever i hvert fall en kreativ jurist for å føre en slik sak, sier Haslie. Som også har måttet ringe tilbake for å kunne svare, og som har rådført seg både med juridisk avdeling og like godt kollega Olsen i ATL.
- Det er, slik vi ser det, ingen hjemmel for å bøtelegge førere med usikrede dyr. Det nærmeste regelverket man kan bruke i et slikt tilfelle er nok ”Forskrift om sikring av personer og gods”, og hvor dyret betraktes som gods.
- Det er likevel vår oppfatning at dyr bør sikres for sin egen sikkerhet, og for å ikke bli en distraksjon for føreren. De sikringsmulighetene vi vet om er bur, og at det er utviklet en egen sæle egnet for hunder, avslutter Haslie.

PS. Fornuft med hund i bil

Organisasjonene hundebitt.no, som jobber for fornuftig hundehold i Norge, har skrevet følgende om hund i bil:
”I Norge skal det være over 425.000 hunder. Om bare 10 prosent av dem regelmessig fraktes i bil, da er det faktisk over 40.000 hunder som daglig befinner seg i bil?
En løs hund i bil er ikke trygg, verken for seg selv eller andre. Det er påbudt for oss på to ben til å ha på bilbelte når vi kjører eller er passasjer i bil. Hund, bileier eller hundeeieren har ikke noe slikt påbud i Norge. Også hunder bør sikres forsvarlig i bilen.
Ved bråstopp, kollisjon eller en enkel utforkjøring vil hunden bli slengt rundt i bilen med stor tyngde. Hund i biler er alltid uforberedt på slike uvante hendelser. Den energien som hunden produserer er avhengig av hundens vekt og bilens hastighet.
En hund på 20 kg vil ved bråstopp i 50 km/t utgjøre en kraft / tyngde på ca. 200 kg – en slik kraft er drepende dersom den treffer et hode. Ofte ser jeg små hunder som ligger på hattehylla bak, tenk på hva som skjer ved en bråstopp.
Mange bruker bur til hundene, men som kan være upraktisk og meget plasskrevende. Ofte ender det med at hundeeieren kjøper større bil enn man egentlig trenger eller har råd til. Men i dag kan man også får tak i en sele som kombinert med bilens egne sikkerhetsseler, gir hunden en god trygghet ved kollisjoner eller kraftige nedbremsinger

Du finner flere tips på organisasjons hjemmeside.