Toll- og avgiftsdirektoratetintensiverer arbeidet mot ulovlig trimming og arbeider nå med et nytt regelverk. Foto: Colourbox
Toll- og avgiftsdirektoratetintensiverer arbeidet mot ulovlig trimming og arbeider nå med et nytt regelverk. Foto: ColourboxVis mer

På offensiven mot ulovlig chiptrimming

- For oss er det viktig å komme den ulovlige trimmingen til livs, sier Laila Bolstad i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Bolstad, som er underdirektør i direktoratets motorvognavgiftseksjon, kan opplyse at arbeidet med et nytt regelverk har høy prioritet. Målet er at et nytt regelverk skal være på plass allerede ved årsskiftet.

- Vi er fortsatt i utredningsfasen og jeg ønsker derfor ikke å gå inn i detaljer, sier Bolstad, men avslører at direktoratet vurderer både pisk og gulrot. Blant annet utredes det om det er mulig å gjøre regelendringer som gjør det enklere for dem som ønsker å gjøre trimming på lovlig vis. Samtidig er målet å utarbeide et regelverk som gjør det mindre forlokkende å gjennomføre ulovlig trimming.

Sjablongsats?

- Det er vel liten tvil om at det i dag er relativt komplisert å sanksjonere ulovlig trimming av kjøretøy. Dette har blant annet sammenheng med at det er vanskelig å konstatere den faktiske effektøkningen - som i dagens regelverk skal ligge til grunn for hvilken tilleggsavgift som utløses. En av våre målsettinger er derfor at regelverket skal bli enklere og mer treffsikkert i forhold til trimming, sier Bolstad.

Bolstad ønsker ikke å bekrefte at direktoratet utreder en sjablong-løsning, noe hennes medarbeider - seniorrådgiver Jan Magnussen - ble sitert på i bransjetidsskriftet Bilnytt.no fredag. Men hvis en slik løsning blir foreslått, vil dette kunne innebære at det innføres en felles tilleggsagift for ulovlig trimming, uavhengig av hvor stor effektøkning trimmingen faktisk har medført.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rapporteringsplikt?

I det samme intervjuet med Bilnytt siteres Jan Magnussen på at det kan bli aktuelt å foreslå at alle bilverksteder pålegges å innrapportere hvilke biler de har utført effektøkning på. I så tilfelle vil det bli langt enklere for Toll- og avgiftsdirektoratet å inndrive avgiftene som utløses.

- Vi er som nevnt i en utredningsfase og jeg ønsker derfor ikke å kommentere enkelttiltak nå. Når det er sagt, er det selvsagt slik at rapporteringsplikt vil kunne være en av flere tiltak som vil kunne bidra til å bekjempe ulovlig trimming, sier Bolstad.

Kilder: Bilnytt.no, Toll- og avgiftsdirektoratet

Les også:

  • Chiptrimming: Nå kan du bli tatt
  • Chiptrimming: Hold deg langt unna!
  • DinSide Motors juveler