Øynene bestemmer sittestillingen

Siste nytt på sikkerhetsfronten fra Volvo: En bil som ved hjelp av forskjellige sensorer og systemer leser hvor høy du er, for deretter å justere sittestillingen din til det perfekte.

Øynene bestemmer sittestillingen
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Utfordringen har vært å skape bilen som kan gi maksimal sittekomfort kombinert med maksimal sikt, i en og samme bil. I dag er det vanskelig å finne den bilen som gir like mye på begge disse punktene, til både en lav og en høy person. Den lave personen kan ha vanskeligheter med å få god sikt, mens den høye personen kan slite med takhøyden i bilen. Studien som viser løsningen på disse problemene heter EyeCar, og den er altså designet for å gi hver enkelt sjåfør den mest optimale sittestilling – for best mulig sikt og komfort.

Førerens størrelse

I EyeCar sitter alle – uansett hvor mange centimeter de måler på sokkelesten – på samme nivå, med like god sikt og sittekomfort. Dette har Volvo greid å skape ved hjelp av teknikker som bestemmer og forteller interiøret den nøyaktige størrelsen på føreren. Dette gjøres ved hjelp av flere forskjellige teknikker: En som lokaliserer øynenes plassering, og en annen som registrerer toppen av førerens hode.

Lokaliserer hode og øyne

For å ta øynenes plassering først: Det er plassert et videokamera ved kanten av frontrutens innside. Når du setter deg inn i bilen, lokaliserer kameraet først det som ser ut som konturene av et hode. Deretter skanner det området og lokaliserer til slutt førerens øyne. Denne prosessen tar mindre enn ett sekund å gjennomføre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Øynene reflekterer lys

Øynenes plassering og førerens synsfelt lokaliseres ved hjelp av øynenes egenskap til å reflektere lys. Dette skjer ved at kameraet registrerer hvordan øyet reflekterer innkommende lys – og at denne informasjonen igjen sendes til og bearbeides av en datamaskin. Datamaskinen sammenligner disse dataene med førprogrammerte data, og på bakgrunn av dette kan innstillingen av den perfekte kjørestillingen begynne.

Først justeres setet til den ideelle høyden – noe som ikke er så veldig uvanlig – men så justeres også pedalene, rattet, håndbremsens nivå – og gulvet. Til slutt bruker datamaskinen sine programmerte kunnskaper om menneskets anatomi til å finne den ultimale sittestillingen. Du kan selvsagt også finjustere stillingen etter eget velvære.

Topplokkets plassering

Så var det topplokkets plassering. Hvor toppen av hodet ditt befinner seg, lokaliseres av en annen teknikk: En sensor er integrert i innsiden av taket, som måler de elektriske strømningene over førersetet. Disse strømningene endrer seg når det sitter noen i setet, på grunn av kroppens ikke ubetydelige vannandel. Sensorene i taket måler så disse endringene, og kan med den bakgrunnen fastslå avstanden mellom førerens topplokk og taket. Dernest innstilles setet slik at avstanden mellom hodet og taket blir 7,5 centimeter, som skal gi føreren det mest optimale synsfelt.

Ytterligere sikkerhetsgevinst

EyeCar er annerledes også på andre områder. Se på B-stolpen (stolpen mellom forsetedør og baksetedør), for eksempel – den har en noe original form. Beveggrunnen for å avvike fra en ordinær B-stolpe var muligheten til å optimalisere synsfeltet også til sidene. Dette skal selvsagt ikke forringe sikkerheten ved en eventuell kollisjon – Volvo påstår endog at den nye stolpen skal forbedre sikkerheten ved en eventuell påkjørsel fra siden, eller dersom bilen skulle trille rundt.

Volvo opplyser at alle selskaper i Ford-gruppen vil dra nytte av deres sikkerhetsforskning. Så da er det bare å vente på ytterligere forbedret sittekomfort fra Volvo…