Over 170.000 skademeldinger

I løpet av årets tre første måneder fylte norske bilister ut hele 172.500 skademeldinger, 57.500 per måned. Utbetalingene økte med nesten 20 prosent.

Ifølge Finansnærings Hovedorganisasjon (FNH) er det slik at norske bilister kjører mindre og mer forsiktig i dårlige tider, noe som i neste omgang resulterer i færre uhell og skader.

- Dessverre ser vi foreløpig ingen slik tendens i skadestatistikken, men tvert i mot en urovekkende sterk erstatningsøkning på nær 20 prosent, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i FNH.

Osland opplyser at landets skadeforsikringsselskaper i løpet av første kvartal mottok hele 172.500 skademeldinger. Det er en vekst på 7,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.

1 milliard per måned

Samtidig har åpenbart skadene blitt dyrere å reparere. I løpet av første kvartal økte nemlig forsikringsselskapenes utbetalinger med nesten 500 millioner kroner til 2,85 milliarder kroner. Det innebærer en økning på hele 19,4 prosent. Det betyr også at norske bilister påførte bilene sine skader for nesten 1 milliard kroner i måneden.

Osland antar at en av årsakene bak det økte skadeomfanget var de store snømengdene i vinter.

- Men selv om en snørik vinter er en del av forklaringen, er det ikke tvil om at det ligger veldig mye uvettig kjøring på vinterføre bak en så stor erstatningsøkning, sier han.

Les også:

  • DinSide Motors juveler