Ottar Ottersen Sjåførskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Ottar Ottersen Sjåførskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 8 75 % 367 62 % 62 %
1998 16 38 % 235 63 % 61 %
1999 0 0 % 107 82 % 82 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.