Oslo Vest

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Oslo Vest.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 168 18 % 18 %
1998 1 100 % 208 30 % 31 %
1999 0 0 % 105 22 % 22 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.