Oslo Sjåførskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Oslo Sjåførskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 68 38 % 38 %
1998 0 0 % 66 52 % 52 %
1999 2 0 % 57 46 % 44 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.