Oslo Aut. Trafikkskole

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Oslo Aut. Trafikkskole. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 31 26 % 193 37 % 36 %
1998 61 26 % 132 46 % 40 %
1999 51 29 % 151 50 % 44 %