Oslo Aut. Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Oslo Aut. Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 26 8 % 183 34 % 31 %
1998 3 33 % 205 34 % 34 %
1999 4 0 % 81 22 % 21 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.