Opplysningsplikt om drivstofforbruk

All bilreklame skal innen 31. juli inneholde opplysninger om drivstofforbruk og CO2-utslipp. Resultatet vil bli mer miljøvennlig biler, mener samferdselsministeren.

- En slik informasjonsplikt kan bidra til at forbrukerne får lettere tilgang til sammenlignbar informasjon om viktige miljømessige egenskaper for nye personbiler. Dette kan igjen være med på å påvirke forbrukerne til å velge nye biler som har lavere energiforbruk og mindre CO2-utslipp, og dermed anspore bilprodusentene til å lage mer miljøvennlige biler, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Forbrukerombudet

Det er Forbrukerombudet som er pålagt oppgaven å kontrollere at bilselgerne følger endringen i lov om merking av forbruksvarer (merkeloven). Det vil bli nødvendig å kontrollere både at opplysningene er med i reklamene, og at de faktisk stemmer.
Statens vegvesen skal ha oversikt over forbruk og utslipp for alle nye personbiler som selges i Norge.

Tilpasning

Endringene i merkeloven kommer for å harmonisere norske regler med EØS-regler. Krav om at drivstofforbruk skal oppgis ved markedsføring av nye biler har i en del år eksistert i andre europeiske land.