<b>AUTOPASS ELLER EI?</b> - Har kun med at det skal være enkelt for selskapet å fakturere, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Foto: Kristin Sørdal
AUTOPASS ELLER EI? - Har kun med at det skal være enkelt for selskapet å fakturere, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Foto: Kristin SørdalVis mer

Ønsker seg obligatorisk bombrikke

Fjellinjen ønsker at det skal bli obligatorisk med bombrikke. Det er det mange som er uenige i.

– Vi jobber for at flest mulig skal ha brikke, fordi vi ønsker at mest mulig penger skal gå til utbygging av veier. For oss ville det vært positivt om det ble obligatorisk med brikke, fordi det blir en mer effektiv innkreving. Foreløpig er det frivillig, men i tungtransporten blir det obligatorisk fra 2013, som følge av et EU-direktiv, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Christensen i Fjellinjen.

Bilistene vil ikke ha det

Fjellinjens ønsker støttes imidlertid ikke av bilistorganisasjonene NAF og KNA.

– Obligatorisk brikke har kun med at det skal være enkelt for selskapet å fakturere, og dette støttes ikke av NAF. Vårt poeng er at forbrukerne må ha valgmuligheter. Ved innføring av automatisk passering frigjøres mye ressurser fra administrasjon til veibygging, har innkrevingsselskapene påstått. I stedet bør de se på mulighetene for å automatisere registreringen som i dag skjer manuelt. Det eksisterer teknologi for dette som er i bruk av UP/trafikkstasjonene i forbindelse med kontroller ute på veien, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, til DinSide.

– Det er utvilsomt fordeler med bombrikke når det gjelder administrasjon av innkrevingen. Men for å ha en brikke (autopass) er du avhengig av å ha økonomi/likviditet til å forhåndsbetale til dette systemet. Det kan man ikke forvente at alle har. Derfor er ikke vi i KNA av den oppfatning at alle skal måtte ha det, sier Hallgeir Raknerud, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke anonym nok

– Vi har ikke noe veldig sterkt synspunkt på det, det er fordeler og ulemper med begge løsninger, sier Anne Rygg, Forbrukerrådets fagdirektør for samferdsel til DinSide.

Mens Forbrukerrådet ikke vil flagge sterke meninger omkring autopass, er Datatilsynet klare på at dagens ordning ikke kan bli obligatorisk for alle.

– En obligatorisk ordning med den autopassbrikken som er i dag, ville for oss være en umulighet, siden den reelt sett ikke er sporfri, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.

Datatilsynet har tidligere vært på banen i forbindelse med personvernhensyn i autopass-systemet.

– Den såkalte sporingsfrie brikken, hvor sporene slettes mye fortere enn med de andre løsningene, er det beste alternativet vi har i dag, da sporene ikke blir lagret i så lang tid som for de andre løsningene. Men ingen av dagens løsninger er gode nok, sier Ove Skåra til DinSide, og fortsetter:

– En reell anonym brikke kan det gjerne være i alle biler for oss.

Har du meninger om bomstasjoner eller autopass, som du vil dele med andre? Si din mening i debatten nedenfor.

Avtaler med rabatt

I dag kan du velge om du vil kjøpe autopass-brikke, eller om du vil kjøre uregistrert og etterbetale.

Du kan få inntil 50 prosent rabatt i norske autopass-bomstasjoner. Hos Fjellinjen får du 20 prosent rabatt på passeringene om du kjører med bombrikke. Du må betale et depositum når du inngår autopass-avtalen.

Se hvordan du kan betale mindre bompenger

Ifølge Hilde Christensen i Fjellinjen, er det cirka 85-86 prosent av de som passerer bommene til Fjellinjen, som har brikke. Det tilkommer ikke noe gebyr for å kjøre uten brikke, og det er samme pris for passeringen om du venter på at fakturaen skal dukke opp i postkassen hjemme, som det er om du betaler med sms eller via internett etter passeringen.

Med autopass i bilen, blir alle passeringene dine registrert og koblet til din bil og til din person. Dersom du kjører gjennom bommen uten bombrikke, blir det tatt bilde både av bilens skilt og personen bak rattet.

– Det blir tatt to bilder, ett forfra og ett bakfra. Så er det avhengig kvaliteten på bildet, om det går gjennom automatisk og kobles til bilens eier, eller om det må sjekkes manuelt og dermed kobles til bilens eier. Det er litt avhenig av værforholdene. Så sjekkes det opp mot motorvognregisteret, hvem som står som eier, og så mottar dermed vedkommende en regning i posten, forklarer Christensen i Fjellinjen.

Fullstendig brikkeløst?

– Hva hadde skjedd dersom ingen kjørte med brikke, hadde systemene deres taklet det?

– Systemene hadde nok tålt det, men det hadde blitt en mer ineffektiv innkreving. Vi jobber for at flest mulig skal ha brikke, fordi vi ønsker at mest mulig penger skal gå til utbygging av veier. For oss ville det vært positivt om det ble obligatorisk med brikke, fordi det blir en mer effektiv innkreving. Foreløpig er det frivillig, men i tungtransporten blir det obligatorisk fra 2013, som følge av et EU-direktiv, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Christensen i Fjellinjen.

Hun anser det ikke som veldig sannsynlig at de fleste skal begynne å kjøre uten brikke.

– I og med at brikkeandelen er så høy, og det er veien den teknologiske utviklingen går, etterhvert også med innebygde bombrikker i bilene, sier Christensen videre.

Med eller uten?

Du får en økonomisk besparelse ved å kjøre med bombrikke, men bortsett fra det, hva er mest tilrådelig: Å kjøre med eller uten brikke?

– NAF har ingen klare anbefalinger til forbrukerne på dette, da det er den enkeltes situasjon som bør ligge til grunn for deres valg. Noe som kan være viktig for den enkelte forbruker er at med bombrikke blir kun registreringsnummeret fotografert og ikke sjåfør. Uten brikke blir både regnummer og sjåfør fotografert, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, til DinSide.

– Vi har ikke noe klart standpunkt der. Det må være opp til den enkelte. Prinsipielt kan en jo si det er en feil ordning at de med god økonomi, som har mulighet til å innbetale et stort beløp på forhånd, skal få rabatt. Det er en rabatt de som ikke er i en slik økonomisk situasjon ikke vil kunne få. De må betale mer og lenger ettersom rabatten til de med god økonomi gjør at det tar lenger tid å få inn nok penger til veiprosjektet. I KNA er vi prinsipielt motstander av bompenger ettersom vi mener det er en offentlig oppgave å bygge og vedlikeholde veier. Irritasjonen over alle bommer avtar dersom man kjører med bombrikke, slik sett er det en fordel å kjøre uten brikke.

Har du meninger om bomstasjoner eller autopass, som du vil dele med andre? Si din mening i debatten nedenfor.