Ønsker mindre salt på norske veger

Vegvesenet jobber for å redusere bruken av salt på vintervegene.

MINDRE SALT: Av miljøhensyn skal saltbruken på norske veier ned. Foto: Colourbox.com
MINDRE SALT: Av miljøhensyn skal saltbruken på norske veier ned. Foto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På 15 år er forbruket av salt på norske veger mer enn doblet, til 240.000 tonn sist vinter, ifølge siste nummer av Vegen og Vi.

For å finne måter å redusere den stadig økende saltbruken på, har Statens Vegvesen siden 2007 sett på hvordan man kan redusere saltforbruket.

- Vi ønsker å opprettholde sikkerheten uten å belaste miljøet slik vi gjør i dag, sier Åge Sivertsen, prosjektleder for SaltSMART.

Her må saltbruken kuttes

Sivertsen mener det er svært mange forhold som påvirker saltforbruket, og at det er fullt mulig å forbedre dagens saltpraksis. Han påpeker at bruken av salt må begrenses til det vegnettet som har et egnet klima og stor nok trafikk.

- Salt er best egnet ved temperaturer ned til 3-4 minusgrader. Dette betyr i praksis at i områder hvor det er lengre kuldeperioder med temperaturer under 6 – 8 minus, er ikke salt så godt egnet, for eksempel i områder med et typisk innlandsklima, sier Sivertsen.

I slike områder må vegene driftes som vinterveger med mer bruk av sandstrøing og veghøvel, sier Sivertsen, og legger til at det generelt må innføres strengere krav til bruk av salt under snøvær og i kalde perioder.

- Vi ønsker at entreprenørene ikke skal bruke salt ved lave temperaturer og liten trafikk, sier Sivertsen.

Les også: Slik kjører du sikkert på vinterveiene

Sikrer seg med for mye salt

Også generelt må man bedre driftskontraktene med entreprenørene, mener Vegvesenet. Det er nemlig lokale entreprenører som står for brøytingen av veier rundt om i landet.

Sivertsen tror en av grunnene til den økte bruken av salt de siste årene, skyldes at entreprenørene bruker for mye salt for å sikre at de oppfyller de strenge kravene til bar veg.

- Vi ser at saltforbruket kan variere mye mellom de ulike kontraktører, men vi må ha fokus på å bedre den generelle saltpraksisen, påpeker Sivertsen.

Dette betyr at man må sikre et godt driftsopplegg og en god gjennomføring av vinterdriften hos entreprenørene, blant annet ved å stille strengere krav til kompetanse.

Les også: Dette er de beste vinterdekkene

Stem her:

Syns du saltforbruket bør reduseres på norske vinterveier? (Avsluttet)
Ja, salting av veier bør kuttes helt ut. (70%) 996
Ja, saltmengden må reduseres noe.(25%) 360
Nei, salter man mindre blir veiene mindre trafikksikre.(5%) 74
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Salt øker sikkerheten

Forsøk i fobindelse med SaltSMART-prosjektet viser at det er mulig å få ned saltmengden gjennom bedre metoder for mekanisk fjerning av snø og is.

På E39 ved Ålesund ble det vinteren 2009/2010 gjort forsøk med spesialutstyr som koster snøen vekk fra vegbanen, samme type utstyr som brukes på flyplasser. Beregninger viser at det er mulig å begrense saltforbruket vesentlig under noen værforhold ved å bruke denne typen utstyr og dessuten velge saltløsning fremfor befukta salt.

Men hva med trafikksikkerheten?

- Mindre salt kan gjøre trafikksikkerheten dårligere. Men salt skal brukes som et hjelpemiddel for raskt å oppnå eller å opprettholde bar veg. En bar veg vil normalt være mer trafikksikker enn en veg med snø eller isdekke, sier Sivertsen.

For å sjekke sammenhengen mellom saltbruk og trafikksikkerhet, går Transportøkonomisk Instiutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen gjennom tidligere undersøkelser som har sett på sammenhengen mellom bruk av salt og trafikksikkerhet.

- Hovedinntrykket er at salt gir en sikkerhetsgevinst , men at effektene kan variere mellom de ulike undersøkelsene fra ulike land, sier Siversten.

Sluttrapporten fra TØIs arbeid er foreløpig ikke klar.

Les også: PRISTEST: Her er vinterdekkene billigst

Salt gjør stor skade

Hovedformålet med SaltSMART er å opprettholde trafikksikkerheten om vinteren uten å gjøre uakseptabel skade på miljøet.

Det er spesielt innsjøer, grunnvann, drikkevannsbrønner og vegetasjonen nær saltede veier som tar skade av den omfattende saltbruken. Derfor er det behov for nye tiltak som kan sikre miljøet bedre.

- Vi ønsker å sette i verk strengere tiltak for å begrense saltmengdene som brukes på strekninger hvor miljøet er sårbart. Videre ønsker vi en generell optimalisering for bruk av salt på våre veger, sier Sivertsen.

Det er også en kjent sak at salt kan gjøre stor skade på bilen. Dermed er vasking av bilen ekstra viktig på vinterstid. Dessuten kan biler som blir mye brukt på veier med salting, eller de som bor i kyststrøk, ha god nytte av en understellsbehandling.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!