Oktobertrafikken tok 23 liv

Den foreløpige ulykkesstatistikken fra Trygg Trafikk viser at 23 personer er drept i trafikkulykker i oktober. I gjennomsnitt de siste fem årene har 30 personer mistet livet i trafikkulykker i oktober måned.

I samme måned i fjor var det foreløpige tallet på trafikkdrepte 27, og det endelige tallet havnet på 29. Det totale antall trafikkdrepte for oktober i år kan fremdeles endre seg, dersom noen i den kommende måneden skulle dø som følge av en ulykke som inntraff i oktober.

Med disse siste tallene fra Trygg Trafikk er det foreløpige antall drepte på norske veier hittil i år (til og med oktober) kommet opp i 249. Dette er betydelig færre enn i fjor, men 1998 var det verste ulykkesåret på hele 1990-tallet.

Av de 23 omkomne hittil i oktober, var 18 menn, 2 kvinner og 3 barn. Fordelt på trafikantgrupper fordeler ofrene seg slik: 12 bilførere, 3 bilpassasjerer, 1 motorsyklist og 4 fotgjengere.