Økte avgifter på personbiler

Ingen store overraskelser.

Regjeringen har nå lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2003. Det er ingen store overraskelser i de bilrelaterte avgiftene, hvor det legges opp til en generell økning på 2,2 prosent for alle satser.

Det er ingen endring for varebiler/kombinerte biler.

Det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede et nytt engangsavgiftssystem for personbiler. Gruppen skal også se på forholdet mellom engangsavgiften og andre bilavgifter, i tillegg til å vurdere eventuelle endringer i bruksfradraget ved import av brukte biler. Arbeidsgruppen skal trekke ulike interessegrupper inn i arbeidet. Eventuelle forslag til endringer i bilavgiftene kan legges fram i forbindelse med budsjettet for 2004.

Kilde: Bilnytt.