Antall trafikkdrepte fortsetter å stige. (Foto: Scan-Foto)
Antall trafikkdrepte fortsetter å stige. (Foto: Scan-Foto)Vis mer

Økende antall trafikkdrepte

Hittil i år har trafikken krevd 143 dødsofre. Dette er åtte flere enn i samme periode i fjor, viser registreringer gjort av Trygg Trafikk.

Direktøren i Trygg Trafikk - Leif Agnar Ellefset - uttrykker bekymring for økningen i trafikkoffer.
-- Jeg er redd for at økningen kommer til å fortsette. Og nå går vi dessuten inn i den verste trafikkmåneden, sier han.

Trafikkvekst

I 1996 hadde vi de laveste ulykkestallene siden midten av 1950-tallet. Men siden 1996 har antall dødsulykker på de norske vegene økt. Ellefset mener det er den kraftige trafikkveksten som må ta en del av skylden.
-- Vi har i år sett en videre trafikkvekst, på topp av fjorårets økning, sier han, og bemerker at vi vil få en enda større trafikkvekst med den store sommertrafikken.

Økt hastighet

I tillegg til at flere og flere ferdes med motoriserte kjøretøy på veien, tas også flere og flere for å kjøre for fort.
-- Farten er svært utslagsgivende for mange av ulykkene. Det er totalt ikke flere ulykker, og det er heller ikke flere som blir skadd, men de ulykkene som faktisk inntreffer får et mye alvorligere utfall, hevder Ellefset.

Forventet stigning

Hittil viser tallene fra Trygg Trafikk at 32 personer er omkommet i junitrafikken. Tallene til er foreløpige, og forventes å stige noe. Samme måned i 1997 var det foreløpige tallet 25, men steg til 29 da de siste registreringene ble gjort i løpet den påfølgende måneden. Av de 32 drepte i juni i år, var 20 menn, 9 kvinner og 3 barn.