Snart er det tid snøkaos på veiene og for snørydding. Og nå kan det bli raskere tauing. Foto: Per Ervland
Snart er det tid snøkaos på veiene og for snørydding. Og nå kan det bli raskere tauing. Foto: Per ErvlandVis mer

Nye regler skal rydde veiene fortere

Før var det bare politiet som kunne rekvirere borttauing av biler. Fra 17. desember 2010 kan også Statens vegvesen ta jobben.

Tidligere i høst publiserte DinSide bildene som viser hvor idiotisk enkelte parkerer. Ikke rart disse fikk bot. Men feilparkering er også til hinder for fremkommelighet. Det samme kan skje når biler kjører av veien, eller blir stående til hinder for andre. Derfor må kjøretøy tidvis taues bort.

Lovendring

Tidligere var det kun politiet som faktisk kunne rekvirere borttauing. En lovendring som gjelder fra i dag, 17. desember, endrer på dette. Nå kan også Statens vegvesen rekvirere fjerning av kjøretøy som er til hinder for fremkommeligheten. Vi snakker her om fra offentlig vei, ikke private parkeringsanlegg.

Bakgrunnen for denne lovendringen stammer fra vinteren 2006/2007. Da ble blant annet deler av veinettet på Sørlandet lammet i mer enn ett døgn pga. sterkt snøfall og mange utforkjøringer. Mange satt innesnødde i kjøretøyene sine med den risikoen dette innebar for liv og helse.

- Dette er ikke greit: Trafikketaten fersket på handikapplass

Flere kokker - raskere tauing?

Lovendringen kan raskt bli et poeng i trafikken: Hver vinter har ryddemanskaper store problemer med å få bort snøen i gatene, blant annet på grunn av feilparkerte biler. Men viktigere er tilfeller der trafikken går i stå på grunn av enkelte kjøretøy som ikke kommer seg frem.

Statens vegvesen har registrert at fjerning av fastkjørte tunge kjøretøy i noen tilfeller tar lang tid fordi sjåføren rett og slett ikke kan eller vil betale for oppdraget. Utenlandske tunge kjøretøy er overrepresentert i statistikken over kjøretøy som trenger berging. Men før har bergingsselskapene vegret seg mot å utføre oppdragene på grunn av manglende betalingsgarantier, og dermed har veimannskapene hatt behov for politihjelp for å få nødvendige tillatelser til å fjerne kjøretøyet.

Endringene i loven ble vedtatt i dag, og betyr at Statens vegvesen i likhet med politiet får retten til å treffe vedtak om fjerning av kjøretøy.

Se opp for dette skiltet