Utslipp kan bli farligere jo mindre partiklene er. (illustrasjonsfoto)
Utslipp kan bli farligere jo mindre partiklene er. (illustrasjonsfoto)Vis mer

Nye dieselbiler mer helsefarlige?

Motor Test Centeret i Sverige har forsket på avgasser fra nye dieselmotorer i forhold til gamle. Undersøkelsene tyder på at utslippene fra nye dieselmotorer er farligere for oss enn fra gamle.

At de slipper ut mindre kulldioksid betyr altså ikke at det nødvendigvis er bedre for helsa vår.

Mindre partikler

MTC(Motor Test Centeret) har i sine undersøkelser funnet at avgassene har blitt både flere og mindre. Utslippene inneholder 3-4 ganger mer nitrogenoksider og 10-15 ganger flere partikler. Og partiklene er altså blitt mindre. Store partikler avsetter seg hovedsakelig i de ytterste delene av åndedretteorganene, som nese munn og svelg. Men jo mindre partiklene blir, jo dypere ned i organene og lungene kan de nå.

Ingen lovregulering

Vi har i Norge ingen lovverk som regulerer hvor små partikler man kan tillate i utslipp, lovverket regulerer kun mengde utslipp. Det er heller ikke utført liknende tester i Norge, -på grunn av manglende ressurser, får vi opplyst fra Veidirektoratet.