Ny førerkortklasse

Fra 1. juli 1999 innføres det en ny førerkortklasse, klasse C1 for lett lastebil. Dette tar over for et stempel som tidligere har vært påført bak på førerkortet hos mange: "Gyldig for: Bil som har tillatt totalvekt mindre enn 7.500 kilo og høyst 8 passasjerplasser".

Stempelet som mange av oss med førerkort klasse B for vanlig personbil kjenner fra baksiden av førerkortet vårt, har vært et særfenomen her til lands, og den tillatelsen som stempelet gir har kun vært gyldig i Norge. Innføringen av den nye førerkort-klassen er en konsekvens av EØS-avtalen, og med innføringen av klasse C1 føyer Norge seg inn i rekken med EØS-land som har denne.

Førerkortets gyldighet gjelder ikke

For deg med et spesialstempel bak på førerkortet kan det kanskje være naturlig å anta at stempelet er gyldig like lenge som gyldighetsdatoen til førerkortet angir. Ting er imidlertid ikke alltid så åpenbare som de synes; gjør du ikke noe med dette, vil din løyve for å kjøre kjøretøy opp til 7.500 kilo automatisk utgå 1. januar 2002.

Dette må du gjøre

Ønsker du å fortsatt ha retten til å føre kjøretøy inntil 7,5 tonn, må du innen 1/1 2002 oppsøke Biltilsynet og få utstedt et nytt EØS-førerkort. Da vil du få utstedt et nytt førerkort som er har påført klasse C1, lett lastebil, i tillegg til klasse B. Dermed kan du også kjøre lett lastebil i utlandet, samtidig som du slipper å avlegge prøver for å få førerkortet.
Det er imidlertid strengere helsekrav for førerkortklasse C1 enn for vanlig personbil-klasse, så helseattest er påkrevet. Hvis du oppsøker Biltilsynet uten helseattest, kan du likevel få utstedt et EØS-førerkort med klasse C1, men dette vil kun være gyldig til 1. januar 2002. Med helseattest vil du som har spesial-stempel i ditt nåværene førerkort få utstedt et førerkort av klasse C1 med 10 års varighet. Hvert 10. år etter dette må ny legeattest forevises og førerkortet fornyes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Egne prøver fra 1. juli

Fra 1. juli i år må de som tar førerprøven nå, eller de som ikke har et spesialstempel ("Gyldig for: Bil som har tillatt totalvekt mindre enn 7.500 kilo og høyst 8 passasjerplasser") i førerkortet sitt, ta en teoretisk og en praktisk prøve for førerkort klasse C1 -- for å kunne kjøre bil inntil 7.500 kilo og med 8 passasjerplasser. Det er imidlertid ikke sikkert at det vil være mulig å få avlagt disse prøvene allerede fra 1. juli alle steder i landet, fordi det avhenger av om kjøreskolene har biler som kreves, og at den teoretiske prøven er klar -- og den er det ikke sikkert at blir klar innen fristen, skal vi tro Statens Vegvesen.