Norges dyreste veg

Den nye Vestkorridoren skal økte trafikkapasiteten med mellom 25 og 30 prosent. Samtidig vil antall biler øke med 35 prosent. Kan vi regne med at gigantprosjektet fører til en lettere hverdag for hovedstadsområdets bilister?

Mandag gikk vegsjefene i Akershus og Oslo ut med en klar anbefaling til norske politikere: Dagens E18 mellom Oslo og Sandvika, den såkalte Vestkorridoren, må bygges ut. Og den bør bygges som tunnel. I følge beregninger Statens vegvesen har utført vil den nye vegen medføre en nedgang i antall skadde og drepte i Vestkorridoren på 20 prosent. Dessuten vil atskillig færre bærumsborgere bli utsatt for støy og luftforurensning.

Seks Lærdalstunneler

Billig blir imidlertid ikke de ambisiøse planene til hovedstadsområdets vegsjefer. Regnestykket viser at vegen vil ha en totalkostnad på rundt syv milliarder kroner. Til sammenlikning er dette seks ganger så mye som den nye Lærdalstunnelen kostet. Eller fem ganger mer enn prisen for den nyåpnede Oslofjordforbindelsen. Dermed vil Vestkorridoren skrive seg inn i historien som Norges dyreste vegprosjekt noensinne.

Økt kapasitet?

Et av argumentene for å bygge ut Vestkorridoren er en forventet trafikkøkning på 35 prosent i løpet av de neste ti årene. Likevel vil ikke nye Vestkorridoren bedre kapasiteten med mer enn mellom 25 og 30 prosent, i forhold til dagens vegtrase.

- Folk kan ikke regne med fri flyt i rushtrafikken med den nye Vestkorridoren, fastslår Ivar Øvretvedt, prosjektleder for utbyggingen. Det var heller ikke meningen:

- Vi ønsker at flere reiser kollektivt. Et virkemiddel er ikke å bygge veger som klarer å ta unna ubegrenset med trafikk. Dessuten må kapasiteten harmoniseres med tilstøtende vegnett, blant annet Festningstunnelen og E16 fortsetter Øvretvedt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansiering i det blå

Foreløpig ligger det inne en milliard kroner i forslaget til Nasjonal Transportplan frem til år 2011. Dermed mangler man fortsatt ikke mindre enn seks milliarder kroner for å ferdigstille prosjektet. Hvordan disse pengen skal komme på bordet er fortsatt uklart. Statens vegvesen antyder imidlertid at bompengefinansiering kan bli aktuelt. For Oslo er tross alt ikke Opsethland.

Uansett finansiering: Nye Vestkorridoren kan tidligst stå ferdig i perioden 2015 – 2020. I mellomtiden må vi belage oss på at det fortsatt tar tid å ta seg inn i Norges hovedstad med bil.