Norge rundt med røde skilter

Skal du kjøre en uregistrert bil, kan du få tildelt dagsprøvekjennemerker for den aktuelle strekningen og tidsrommet. Reglene for bruk er klare og strikte, og bryter du disse venter både bøter og utestengelse.

Det er Statens Vegvesens trafikkstasjoner som leier ut dagsprøvekjennemerker (prøveskilt). Disse kan du få leie på dagsbasis når et kjøretøy skal flyttes, prøves, demonstreres eller kjøres i forbindelse med registrering.

Du kan ikke bruke prøveskilter til å frakte personer eller gjenstander uten spesiell tillatelse.

Hva kreves for å få prøveskilter?

Ved tildeling av prøveskilter må du oppgi formål med flyttingen av kjøretøyet og den eksakte strekningen du skal kjøre. I tillegg må du vise vognkort, evt. Chassisnummeret på bilen. Deretter blir det vurdert om man får prøveskilter for en eller flere dager. Per dag koster dette deg 150,- kroner inkludert ansvarsforsikring.

Bilforhandlere får stort sett leie prøveskilter på åremål. Her gjelder imidlertid regelen om at en og samme person ikke kan kjøre den samme bilen i over 24 timer.

Misbruk

Ved tildeling av prøveskilter får man en kjøreseddel som må kunne fremvises sammen med evt. Vognkort og førerkort dersom man blir stoppet av politiet.

Jurist ved Oslo Politikammer, Inger Andreassen opplyser:
-Misbruk, det vil si brudd på overnevnte regler, fører til inndragning av prøveskiltene på stedet, og bilen regnes for å være uten skilter. Man vil også motta en bot, normalt cirka 1.500,- kroner. Dette beløpet gjelder ved de vanligste overskridelsene som er bruk av skilter som er utgått på dato, eller kjøring utenfor avtalt område.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Personlig ansvarlig

Det er viktig å merke seg at den medfølgende forsikringen ikke gjelder ved misbruk. Skjer det en ulykke, for eksempel utenfor avtalt område, står du dermed uten forsikring. Du blir da personlig ansvarlig for enhver skade.

I følge forskrift om bruk av kjøretøy, §2-6 pkt.5, kan vegkontoret bestemme at inndragingen skal gjelde for et bestemt tidsrom eller for alltid. Vegkontoret kan også nekte å utstede prøveskilter dersom det, til samme kjøretøy har blitt søkt om prøveskilter til det samme formålet så mange ganger at det kan anses som misbruk.

Vi tok en telefon til Ivar Fjeldberg ved Oslo Vegvesen, som sa følgende:
- Alle trafikkstasjonene har et system der alle opplysninger om utleie av prøveskilter blir registrert. Ved misbruk vil man legge inn en sperre som gjør at den aktuelle personen ikke får leid skilter i en bestemt periode, oftest tre måneder frem i tid. Det er dermed ingen mulighet til å bruke prøveskilter hver gang man skal ut å kjøre, for på den måten å unngå å betale omregistrering og årsavgift.

Importer din egen bil

Fortsatt er det en del som velger å importere sin egen bil direkte fra utlandet. Importerer du en BMW direkte fra Tyskland kan du fort spare flere hundre tusen kroner. Fristende?

For at dette skal lønne seg, holder det neppe å dra over svenskegrensa for å kjøpe bil. Skal du lengre må du ha egne tollskilter. Norske prøveskilter kan du nemlig ikke bruke utenfor norden.

Forsikring

De fleste som importerer biler velger å tegne egne kaskoforsikringer. Forsikringen som følger med prøveskiltene er nemlig kun av aller billigste variant. Vi har snakket med Storebrand og Gjensidige som begge opplyser at man kan tegne forsikring i deres selskap for frakten fra kjøpslandet til Norge, men at dette ikke akkurat er drømmesituasjoner. De krever derfor at man har hatt et godt kundeforhold en stund, samt at man fortsetter å forsikre kjøretøyet i deres selskap etter hjemkomsten.