Nordstrand Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Nordstrand Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 98 7 % 36 19 % 10 %
1998 64 9 % 54 22 % 15 %
1999 11 64 % 40 23 % 31 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.