Nødbrems-assistanse


Også kalt: Bremsehjelp

Forkortelser: BA (Break Assistance/ Break Assist), BAS (Break Assistance System), DBC (Dynamic Brake Control, EBA (Emergency Brake Assist)

Funksjon: Forkorter bremsestrekningen ved nødbremsing

Trer i kraft: Ved raskt og/eller hardt trykk på bremsepedalen

Virkemåte: Når det trykkes raskt og/eller hardt på bremsepedalen økes bremsetrykket ekstra raskt, noe som forkorter bremsestrekningen ved nødbremsing

Valgfrihet: Kan ikke kobles ut

Utbredelse: Relativt nytt, men nå standard i premium-biler. Begynner nå å få en viss utbredelse også i mellomklasse og kompaktklasse-biler.